استراتژی های فارکس

الگوی مستطیلی شکل

آتنا سعادت پور 12 خرداد 1399 62,623 بازدید

مدل سازی عددی سرریزهای لبه تیز (مستطیلی-مثلثی-ذوزنقه ای) با استفاده از مدل flow3d

بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان آب، توام با اندازه گیری دبی آب عبوری از کانال های انتقال، یکی از مهمترین دغدغه های مهندسین هیدرولیک است. سرریز های لبه تیز به وسیله ی سرعت جریان عبوری از آنها، دبی را اندازه گیری می کنند، آنها بطور گسترده در آزمایشگاه ها ،کانال های آبیاری و در سدها استفاده می شوند. هدف اصلی از این تحقیق شبیه سازی عددی سرریز های لبه تیز (مستطیلی، مثلثی و ذوزنقه ای) با استفاده از نرم افزار flow 3d است. نرم افزارflow3d یک نرم افزار قوی در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی است که برای حل مسائل با هندسه پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل برای شبیه سازی جریان های سطح آزاد سه بعدی غیر ماندگار با هندسه پیچیده کاربرد فراوانی دارد. با توجه به نتایج آنالیز ابعادی بر روی ضریب دبی سرریزهای لبه تیز، مدل سازی سه نوع سرریز لبه تیز مستطیلی، مثلثی و سیپولتی با دو مدل آشفتگی rng و k-? انجام گرفت و تاثیر عوامل موثر بر ضریب دبی شامل بار آبی- به ارتفاع سرریز (h/p)، فشردگی جانبی سرریز (b/b)، زاویه راس سرریز(?) (منحصرا در سرریزهای مثلثی)، مطالعه شد. در ادامه پارامترهای هیدرولیکی جریان شامل فشار، سرعت، لزجت دینامیکی، عدد فرود بررسی شد. برای واسنجی و صحت سنجی نرم افزار، نتایج حاصل از مدل در حالت مستطیلی با نتایج آزمایشگاهی سیسمان مقایسه شد که خطای جذر میانگین مربعات در برآورد دبی 88/0لیتر بر ثانیه شد. نمودار زاویه ی راس سرریز(?)- ضریب دبی، در سرریزهای مثلثی با نتایج تحقیقات شن سطح بالایی از همبستگی را نشان داد. نتایج مدل عددی در سرریز سیپولتی با سایر دست آوردهای تحقیق سازگار است. نظر به نتایج شبیه سازی، مدل flow 3d از قابلیت بالایی جهت شبیهسازی الگوی جریان و سنجش میزان دبی عبوری از روی سرریز لبه تیز برخوردار است.

منابع مشابه

تعیین ضریب دبی سرریزهای جانبی لبه تیز مرکب مثلثی – مستطیلی

سرریزهای جانبی لبه تیز به عنوان یکی از متداول ترین سازه های هیدرولیکی جهت انحراف و کنترل الگوی مستطیلی شکل جریان در کانال های کشاورزی، شبکه های زهکشی، سیستم های تصفیه آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند. سرریزهای جانبی ساده، عموما دارای محدودیت تخلیه و اندازه گیری دبی در مواجهه با جریان های نسبتا زیاد کانال اصلی هستند. یکی از روش های حل این مشکل، بکارگیری سرریز های مرکب است. به دلیل تحقیقات اندک در مورد سرریز.

شبیه سازی جریان گذرنده از روی سرریزهای لبه تیز مستطیلی و مثلثی با جریان از زیر دریچۀ کشویی

ارزیابی ضریب شدت جریان در سرریزهای جانبی لبه تیز با مقاطع مستطیلی و مثلثی

سرریزهای جانبی از سازه­های حفاظتی و انحراف جریان هستند که در شبکه­های آبیاری و زهکشی و سیستم­های فاضلاب شهری به­کار می­روند. در تحقیق حاضر ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی لبه­تیز با مقاطع عرضی مستطیلی و مثلثیبررسی شده و عوامل تأثیرگذار بر روی این پدیده با استفاده از تحلیل ابعادی و روش­های آماری شناسایی گردید. همچنین در ادامه معادلاتی جهت محاسبه­ ضریب شدت جریان این دو شکل از سرریز با خطایی در حدود.

بررسی ضریب جریان در سرریزهای لبه تیز ذوزنقه ای و مستطیلی قوس دار

سرریزها از جمله وسایلی هستند که برای اندازه گیری دبی جریان در کانال های روباز مورد استفاده قرار می گیرند. سرریزها متناسب با شرایط و دقت مورد نیاز برای اندازه گیری دبی جریان دارای مقاطع مختلفی می باشند. سرریزهای مرکب لبه تیز مستطیلی و یا ذوزنقه ای قوس دار در سطح مقطع خود به صورت ترکیبی از یک دهانه قوس دایره ای در قسمت پایین و یک دهانه مستطیلی و یا ذوزنقه ای در قسمت بالا می باشند. در جریان های کم.

ضریب دبی سرریزهای جانبی لبه تیز مستطیلی شکل در کانالهای با بستر متحرک و ثابت

در این تحقیق، ضریب دبی سرریزهای لبه تیز مستطیلی در کانالهای با بستر ثابت و متحرک بصورت آزمایشگاهی مطالعه و بررسی گردیده است. بخش اول مطالعات آزمایشگاهی در یک کانال با بستر متحرک با اندازه میانه رسوبات برابر با انجام گردید. در بخش دوم، بستر کانال ثابت گردید و آزمایشات مجدداً انجام شد. مدل‌های رگرسیونی خطی و غیر خطی چند متغیره برای توسعه معادلات تجربی با استفاده از پارامترهای بدون بعد مورد بررس.

مدل سازی عددی آبشستگی پایین دست سازه ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده از نرم افزار Flow3D

با ترکیب سرریز و دریچه می‌توان دو مشکل عمده و اساسی رسوب‌گذاری در پشت سرریزها و تجمع رسوب و مواد زائد در پشت دریچه‌ها را رفع نمود. بعلاوه عمق آبشستگی در پایین‌دست سازه کاهش می‌یابد. در سازه ترکیبی سرریز - دریچه، شرایط هیدرولیکی جدیدی حاکم خواهد شد که با شرایط هیدرولیکی هرکدام از این دو سازه به‌تنهایی متفاوت است. بر اثر جریان ناشی از جت عبوری از رو و یا زیر سازه، امکان ایجاد حفره آبشستگی در پایی.

الگوی قیمت مستطیل شکل

چگونه جعبه های قیمت مستطیل را با Deriv معامله کنیم

الگوی قیمت مستطیل شکل بر اساس توانایی بسیار مهم شناسایی حمایت و مقاومت است. این می تواند در یک پنجره تجارت کوچک بازدهی ثابت برای شما فراهم کند. این راهنما قصد دارد به شما نشان دهد .

Deriv

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ورود و واریز پول در Deriv

نحوه ورود و واریز پول در Deriv

نحوه ثبت نام و تجارت گزینه های دودویی در Deriv

نحوه ثبت نام و تجارت گزینه های دودویی در Deriv

نحوه افتتاح حساب و برداشت پول در Deriv

نحوه افتتاح حساب و برداشت پول در Deriv

آخرین خبرها

نحوه برداشت پول از Deriv

نحوه برداشت پول از Deriv

نحوه باز کردن حساب و ورود به Deriv

نحوه باز کردن حساب و ورود به Deriv

نحوه افتتاح حساب و برداشت پول در Deriv

نحوه افتتاح حساب و برداشت پول در Deriv

DMCA.com Protection Status

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است الگوی مستطیلی شکل و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

اعلان خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آماده از دست دادن آنها نیستید سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع ، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت مشخص شده در سایت ما آشنا شوید. هرگونه مثال ، راهنمایی ، استراتژی و دستورالعمل در سایت توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. تاجران تصمیمات خود را به طور مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. قرارداد خدمات در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد می شود. خدمات این شرکت در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

الگوی قیمت مستطیل شکل

چگونه جعبه های قیمت مستطیل را با Raceoption معامله کنیم

چگونه جعبه های قیمت مستطیل را با Raceoption معامله کنیم

الگوی قیمت مستطیل شکل بر اساس توانایی بسیار مهم شناسایی حمایت و مقاومت است. این می تواند در یک پنجره تجارت کوچک بازدهی ثابت برای شما فراهم کند. این راهنما قصد دارد به شما نشان دهد .

Raceoption

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه تماس با پشتیبانی Raceoption

نحوه تماس با پشتیبانی Raceoption

نحوه برداشت و واریز پول در Raceoption

نحوه برداشت و واریز پول در Raceoption

نحوه افتتاح حساب و برداشت پول در Raceoption

نحوه افتتاح حساب و برداشت پول در Raceoption

آخرین خبرها

 Raceoption پشتیبانی چند زبانه

Raceoption پشتیبانی چند زبانه

س Freالات متداول (FAQ) درباره تجارت در Raceoption

س Freالات متداول (FAQ) درباره تجارت در Raceoption

نحوه برداشت و واریز پول در Raceoption

نحوه برداشت و واریز پول در Raceoption

DMCA.com Protection Status

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

اعلان خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آماده از دست دادن آنها نیستید سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع ، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت مشخص شده در سایت ما آشنا شوید. هرگونه مثال ، راهنمایی ، استراتژی و دستورالعمل در سایت توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. تاجران تصمیمات خود را به طور مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. قرارداد خدمات در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد می شود. خدمات این شرکت در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

اموزش وپشتیبانی الگوی مستطیلی شکل در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس

ترید در الگوی مستطیل

و معامله کردن در برک‌اوت‌ها

برک‌اوت: زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از نوعی ثبات یا دامنه‌ی معاملاتی شکسته شود. برک‌اوت همچنین وقتی سطح خاصی از قیمت، مثل سطوح پشتیبانی و مقاومت، نقاط پیوت، سطوح فیبوناچی و … می‌شکند، رخ می‌دهد. برک‌اوت‌ها معمولاً می‌توانند زمینه‌چینی‌های ریسک/سود بالقوه‌ی بالاتری را ارائه دهند که به معامله‌گر اجازه می‌دهد که حد توقف ضرر خود را کاملاً نزدیک به هدف سود بالقوه‌ی خود قرار دهد. یکی از روش‌های انجام این کار استفاده از الگوی مستطیل است که وقتی قیمت بین دو سطح پشتیبانی و مقاومت جمع می‌شود، ایجاد می‌شود. یک معامله‌گر، قبل از اینکه جفت‌ارز حرکت عمده‌ی بعدی خود را انجام دهد، منتظر دوره‌هایی است که قیمت ادغام می‌شود.

تحلیل تکیکال فارکس

در این درس یاد می‌گیرید:

 • الگوی مستطیل چیست؟
 • مزایای استفاده از الگوی مستطیل برای معامله کردن در برک‌اوت‌ها
 • نکات و استراتژی‌های معاملاتی

الگوی مستطیل چیست؟

الگوی مستطیل، یک توقف را در روند نشان می‌دهد که وقتی نیروهای عرضه و تقاضا نسبتاً برابرند، قیمت حرکتی افقی بین دو سطح موازی پشتیبانی و مقاومت دارد. این الگو معمولاً نشاندهنده‎ی یکپارچه شدن قیمت قبل از ادامه‌ در جهت روند فعلی است.

یک شمع تأییدکننده نزدیک بیرون مرز بالایی یا پایینی نشانگر پایان الگوی مستطیل است و برک‌اوت جهت روند ادامه‌دهنده را نشان می‌دهد.

شما همیشه باید با تحلیل نمودار کلی از معکوس‌های احتمالی روند آگاهی داشته باشید زیرا می‌تواند الگوهای بزرگتر را نمایش دهد.

الگوی مسطیل در روندهای صعودی و نزولی دیده می‌شوند. تصاویر زیر، الگوی مستطیل را به ترتیب در روندهای صعودی و نزولی نشان می‌دهد.

الگوی مستطیل در روند صعودی و بازارهای پررونق Bullish Market

الگوی ادامه‌دهنده‌ای که در یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، معامله‌گران را برآن می‌دارد که وقتی قیمت پشتیبانی را می‌شکند و در ناحیه‌ی برک‌اوت بسته می‌شود، به دنبال معاملات بلندمدت باشند.

الگوی مستطیل در روند نزولی و بازارهای کم‌رونق Bearish Market

الگوی ادامه‌دهنده‌ی یک روند نزولی، به ما می‌گوید که باید وقتی قیمت پشتیبانی را می‌شکند و در ناحیه‌ی برک‌اوت بسته می‌شود، باید به دنبال معاملات کوتاه‌مدت باشیم.

الگوهای مستطیل

مزایای استفاده از الگوی مستطیل در معامله کردن در زمان برک‌اوت

وقتی به استراتژی برک‌اوت می‌رسیم، دلایل زیادی وجود دارد که معامله‌گران بخواهند از الگوهای مستطیل استفاده کنند:

 • در نمودار مستطیل به راحتی می‌تواند محدوده‌ی پشتیبانی و مقاومت را تعیین کرد.
 • در بازارهای مختلف قابل اجراست.
 • درک مفهوم الگوهای مستطیل برای الگوی مستطیلی شکل معامله‌گران تازه‌کار، ساده است: به رسمیت شناختن یک الگوی ادغام و در روندی که از قبل وجود دارد و سپس، معامله کردن در برک‌اوت.
 • در انجام معامله، محدوده‎ی ورود، توقف و خروج به سادگی قابل تشخیص و پیاده‌سازی است.
 • به عنوان یک استراتژی برک‌اوت یا محدود به محدوده‌ی قیمت قابل استفاده است.

در نهایت، برک‌اوت مستلزم حرکت قیمت در محدوده‌ی سطح پشتیبانی یا مقاومت تعیین‌شده است. الگوی مستطیل، این کانال‌ها را تشکیل می‌دهد که یعنی، به طور مستقیم با فرصت‌های معاملاتی برک‌اوت در ارتباط است.

اشاراتی مهم برای معامله کردن در برک‌اوت‌ با الگوی مستطیل نمودار

معامله کردن در برک‌اوت بازار فارکس با الگوهای مستطیل کاری نسبتاً ساده است. فهرست زیر به صورت خلاصه به شما یاد می‌دهد که هنگام ورود به یک معامله باید چه کار کنید:

 • روند از پیش موجود را شناسایی کنید.
 • قبل از انجام تحلیل الگوی مستطیل، مطمئن شوید که الگوهای بلندمدت یا کلان دیگری وجود ندارد.
 • با وصل کردن نقاط بالا و پایین سطح مستطیل، سطوح پشتیبانی و مقاومت را مشخص کنید.
 • در مسیر روند اصلی و شمعی نزدیک به زیر/بالای پشتیبانی/مقاومت (بسته به جهت روند)، منتظر برک‌اوت مسیر اصلی باشید و وارد معامله شوید.
 • با اندازه‌گیری ارتفاع مستطیل و پیش‌بینی آن در بالای مقاومت و پایین پشتیبانی، می‌توانید قیمت هدف برک‌اوت را تعیین کنید.

نمودار زیر، یک مثال عملی از جفت ارز فارکس ایودی دلار را با استفاده از این الگوی ساده اما مؤثر، نمایش می‌دهد.

این شکل یک الگوی مستطیلی شکل الگوی مستطیل را در بازار کم‌رونق Bearish Market که در روند نزولی ماقبل که با خط روند آبی که بالاترین بالا و پایین‌ترین پایین را مشخص می‌کند، نشان می‌دهد. مستطیل با شروع حرکت افقی بازار الگوی مستطیلی شکل شکل می‌گیرد. این حرکت افقی، به صورت جانبی انجام می‌شود و یک محدوده‌ی قیمتی که با پشتیبانی و مقاومت محدود شده و در شکل با مستطیل قرمز نمایش داده شده است، شکل می‌دهد.

وقتی مستطیل شناسایی شد، ورود توسط شمعی که نزدیک برک‌اوت است، مشخص می‌شود. این می‌تواند برخلاف معامله از طریق یک مستطیل صعودی باشد که معامله‌گر سعی می‌کند معاملات نزدیک و بالای مقاومت را پیدا کند.

بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین
برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.

مدل موی کوتاه را متناسب با فرم صورتتان انتخاب کنید

آتنا سعادت پور 12 خرداد 1399 62,623 بازدید

هنگامی که نوبت به انتخاب کردن مدل مویی جدید می‌رسد، فرم صورتتان یکی از مهم‌ترین عواملی است که باید آن را در نظر بگیرید. گذشته از همه این‌ها، شما می‌توانید زیباترین و جدیدترین مدل کوتاهی مو را انتخاب کنید اما اگر آن مدل مو به صورتتان نیاید، دیگر خبری از تصویر رویایی که از خودتان بعد از کوتاهی داشتید، نخواهد بود. پس به جای اینکه به سراغ انتخاب آخرین مدل موی ترند شده بروید، سعی کنید مدل موی مناسب فرم صورتتان را انتخاب کنید. مهم نیست که صورتتان مستطیلی شکل، لوزی، مربع یا دایره، مثلث، قلبی یا الماسی شکل باشد. انتخاب مدل کوتاهی مناسب، بهترین ویژگی‌های صورتتان را به نمایش می‌گذارد و ماهرانه آن را متناسب می‌کند.

در این مقاله می‌خوانیم:

فرم صورتتان را بشناسید

قبل از اینکه بخواهید بیشترین مدل مویی که بهتان می‌آید را پیدا کنید، باید مشخص کنید که فرم صورتتان چگونه است. به این منظور، سعی کنید عکسی بگیرید که در آن صورتتان رو به دوربین باشد و موهایتان را محکم از پشت بسته باشید. سپس بر اساس عکسی که گرفتید، به دنبال شبیه‌ترین فرم به صورتتان بگردید. راه دیگر این است که صورتتان را اندازه‌گیری کنید، بر پهنای پیشانی‌، استخوان‌های گونه و استخوان فک و طول صورت (از پیشانی تا چانه) تمرکز کنید تا نسبت آن‌ها را پیدا کنید. با انجام این کار، متوجه خواهید شد که فرم صورتتان با کدام یکی از فرم‌ها در عکس پایین مطابقت دارد. برای مثال اگر طول و عرض صورتتان یک اندازه باشد، به احتمال زیاد صورتتان مربعی یا دایره‌ای شکل است و اگر عرض صورتتان از سمت پیشانی نسبت به استخوان فک پهن‌تر باشد، احتمالاً فرم صورتتان مثلثی است.

8 فرم صورت

7 مدل کوتاهی مو بر اساس فرم صورت

مدل کوتاهی مو برای صورت‌های مستطیلی

آن دسته از کسانی که فرم صورتشان مستطیلی شکل است باید بر روی گِرد کردن فک تیز و پیشانی‌شان کار کنند، البته بدون اینکه صورتشان را کشیده‌تر کنند. برای مثال یک مدل کوتاهی تکه تکه در حالی که گوشه‌های صورتتان را می‌پوشاند، می‌تواند ظاهر استخوان‌های گونه‌تان را بهتر کند. هر چند باید مراقب باشید که از استایل‌های بیضی شکل و کشیده دوری کنید، زیرا ظاهر صورت شما را کشیده‌تر می‌کند. اگر می‌خواهید مدل بلند برای موهایتان انتخاب کنید، سعی کنید آنها را به صورت پف کرده، حالت‌دار یا فر مدل بدهید که پهنای صورتتان را بیشتر و کناره‌های تیز صورتتان را گردتر کند. برای جمع کردن موهایتان نیز مدل‌های جمع شده غیررسمی که در پایین گردن جمع می‌شوند را به جای موهای جمع شده بالا انتخاب کنید تا صورتتان کشیده‌تر نشود و همچنین مدل‌های گرد و زیبا را انتخاب کنید تا استخوان فک‌تان را برجسته‌تر نشان دهد. هنگامی که می‌خواهید مدل برای چتری انتخاب کنید، چتری نازک، بدون زاویه و گرد یا پرده مانند را به جای استایل‌های مربعی شکل، صاف و یکدست انتخاب کنید.

فک زاویه دار، موی متوسط، مدلینگ

مدل کوتاهی مو برای صورت‌های بیضی

اگر فرم صورتتان بیضی شکل است، باید خودتان را آدم خوش شانسی به حساب آورید به دلیل تناسب خوبی که فرم صورتتان دارد. صورت‌های بیضی شکل می‌توانند برای انواع مختلف مدل‌های کوتاهی مناسب باشند. اگر به دنبال داشتن استایلی خاص هستید، باید موی بلند موج‌دار یا موی پسرانه کوتاه و لایه لایه را انتخاب کنید. مدل موی باب کوتاه و بلند یک تکه با لایه‌های کم به طور خاص برای آن دسته از خانم‌هایی که صورت بیضی شکل دارند و از موی کوتاه خوششان می‌آید، بسیار شیک است. از طرفی دیگر اگر شما موی بلند را ترجیح می‌دهید، استایلی را برای موهایتان انتخاب کنید که لایه‌های بسیار کم دارد و حالت آن موج‌دار یا فر است تا مانع از کشیده شدن صورتتان شود. شما همچنین می‌توانید از جنس طبیعی مویتان برای انتخاب کردن مدل کوتاهی کمک بگیرید.

مدل موی بلند موج‌دار، مدل موی پسرانه، مدل موی باب

مدل کوتاهی مو برای صورت‌های مربع

ویژگی‌های صورت مربعی شکل پیشانی پهن، استخوان‌های پهنِ گونه و استخوانِ فک برجسته است. بنابراین اگر شما صورتی به فرم مربعی دارید، حتماً باید مدل کوتاهی را انتخاب کنید که این ویژگی‌ها را ملایم‌تر ‌کند تا ظاهری تحسین برانگیز داشته باشید. برای مدل مویی که تکمیل کننده صورت استخوانی باشد، استایل فرق کج را در نظر بگیرید که الگوی مستطیلی شکل فرم مربعی صورتتان را کمتر می‌کند. موی بلند با لایه‌های کم نیز می‌تواند برایتان زیبا باشد و کمک کند تا کناره‌های صورتتان گرد به نظر بیاید. اگر از مدل موی کوتاه خوشتان می‌آید، مدل موی باب کوتاه و لایه لایه را در انتخاب کنید. اما به یاد داشته باشید که به مدل مویتان چتری کج نیز اضافه کنید که توجه‌ها را از سمت استخوان فک به سمت استخوان‌های گونه‌ می‌ببرد.

مدل کوتاهی مو برای صورت‌های مربع

مدل کوتاهی مو برای صورت‌های قلب شکل

اگر فرم صورتتان قلبی است ویژگی‌های صورتتان، داشتن پیشانی و استخوان گونه پهن با خط فک و چانه‌ای باریک است. اگر فرم صورتتان اینگونه است باید هدفتان متناسب کردن فرم صورتتان باشد، با مدل‌های کوتاهی که پهنای پیشانی‌تان را کم و پهنای نیمه پایینی صورتتان را بیشتر می‌کند. برای مثال مدل موی بلند با فرق کج در حالی که قسمت پیشانی‌تان را باریک‌تر الگوی مستطیلی شکل نشان می‌دهد و باعث می‌شود تا نگاه‌ها به نیمه پایینی صورتتان دوخته شود. شما همچنین می‌توانید موها را از زیر گوش، فر یا موج‌دار کنید تا کناره‌های فک‌تان با صورتتان متناسب شود. انتخاب دیگر، مدل موی پیکسی کج که پایین آن حالت‌دار است که این مدل مو نیز می‌تواند با صورت قلبی شکل فوق‌العاده به نظر برسد، همین‌طور مدل موی باب کوتاه یا بلند که به قطع یقین فک‌تان را پرتر و برجسته‌تر می‌کند.

مدل کوتاهی مو برای صورت‌های قلب شکل

مدل کوتاهی برای صورت‌های الماسی شکل

صورت‌های الماسی شکل صورت‌های زاویه‌دار هستند که ویژگی‌های آن پیشانی و استخوان فک باریک با استخوان‌های گونه‌ای که پهن‌ترین قسمت صورت است. برای داشتن ظاهری زیبا، آن دسته از خانم‌هایی که صورت الماسی شکل دارند باید هدفشان گرد کردن زاویه‌های تیز استخوان‌های گونه و متعادل کردن آنها باشد. برای داشتن صورتی بدون زاویه‌تر، مدل موی متوسط یا بلند را به همراه ویو بهم ریخته و فرق بسیار کج انتخاب کنید. از طرفی دیگر اگر می‌خواهید ظاهر فک‌تان را پهن کنید، مدل کوتاهی باب که بلندی آن تا چانه است، بهترین مدل برای شماست. اگر می‌خواهید استخوان‌های گونه‌تان را به رخ دیگران بکشید و ظاهر پیشانی‌تان را پهن کنید، می‌توانید مدل موی دم اسبی که محکم بسته شده است را امتحان کنید.

مدل کوتاهی برای صورت‌های الماسی شکل

مدل کوتاهی مو برای صورت‌های گرد

صورت‌هایی که فرم گردی دارند معمولاً اندزه طول و عرض صورتشان یکسان و گونه‌هایی گرد و برجسته دارند. بنابراین مناسب‌ترین مدل مو برای خانم‌هایی که صورت گرد دارند، مدل مویی است که به صورت زاویه و حالت الگوی مستطیلی شکل می‌دهد. به طور خاص، موهای بلند لایه لایه و مدل موی پیکسی بهم ریخته به اینگونه صورت‌ها بیشتر می‌آید. اگر می‌خواهید مدل موی لایه لایه را انتخاب کنید، آن مدل بلندی را انتخاب کنید که لایه‌های خیره کننده آن جایی اطراف استخوان فک شروع شود. شما می‌توانید چتری کج یا یک طرفه را به مدل مویتان اضافه کنید که بلندی آن تا چشمانتان باشد و کمک کند تا صورتتان کشیده‌تر به نظر برسد. اگر به این قضیه فکر می‌کنید که چه مدل موهایی را نباید انتخاب کنید، باید به شما بگوییم که از انتخاب این مدل موها خودداری کنید: مدل موی باب و مدل‌های کوتاهی یک تکه با لایه‌های کوتاه که می‌توانند صورت گردتان را مانند بالون کنند و موهای یک دست فر که می‌تواند ظاهر صورتتان را گردتر کند.

مدل کوتاهی مو برای صورت‌های گرد

مدل کوتاهی مو برای صورت‌های مثلثی

ویژگی‌ صورت‌های مثلثی شکل، داشتن استخوانِ فکی برجسته است که از پیشانی پهن‌تر است و چانه‌ای که فرم آن مربعی و یا صاف است. به همین منظور، برای خانم‌هایی که صورتشان مثلثی است، باید مدل مویی انتخاب شود که فک را متناسب صورت کند و قسمت پایینی صورت که بزرگ است را کوچک کند. برای اینکار، مدل کوتاهی را انتخاب کنید که لایه لایه است و باعث می‌شود که قسمت‌های بزرگ صورتتان کمتر به چشم بیاید. هر چند حتماً باید از آرایشگرتان بخواهید که لایه‌های موهایتان را تا جایی اطراف چشم و استخوان‌های گونه یا استخوان ترقوه کوتاه کند، زیرا اگر بلندی آنها تا چانه باشد توجه‌ها را به فک‌تان جلب می‌کند. بنابراین مدل‌های کوتاهی باب که صاف هستند را انتخاب نکنید، زیرا فک‌تان را بیشتر در مرکز توجه قرار می‌دهد. اگر مدل موی کوتاه را بیشتر از مدل‌های کوتاه دوست دارید، مدل‌های پیکسی به هم ریخته را امتحان کنید. هنگامی که صحبت از چتری می‌شود، چتری کج زیاد یا کم پشت به صورتتان بیشتر می‌آید در حالی که نباید چتری کج پر و بلند را انتخاب کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا