استراتژی های فارکس

استفاده از روش گن در معاملات

آموزش ایجاد حساب کاربری یا ثبت نام در تریدینگ ویو

معرفی روش علمی گن – قسمت 39

در کتاب "چگونه از معامله در بازار کالا سود کسب کنيم" ویلیام گن 4 تاریخ "طبیعی" را درباره گوشت خوک شناسایی کرده است. همه ی این چهارتا در 3 مثال مختلف در این کتاب توضیح داده شده اند. فصل 9 مثال 1 در صفحه ی 70، فصل 12 مثال 5 صفحه ی 176 و فصل 14 مثال 3 صفحه ی 239. در فصل 9 نشان داده است که گن چگونه از ترکیب سیاره ای ونوس و مشتری در بازار گوشت خوک استفاده کرده است. در فصل 12 نحوه استفاده یونگ از خورشیدگرفتگی کامل را توضیح داده ام و درفصل 14 نشان دادم که گن چگونه از ماه گرفتگی در بازار گوشت خوک استفاده کرده است. هرکدام ازاین مباحث نشان می دهند که گن می خواست ما خود هر روش را یادبگیریم. ولی اینها هیچ کدام نمی توانستند تصویر کلی را که ویلیام گن می دید وقتیکه تاریخ های "طبیعی" را انتخاب کرد، برملا کننند. نمودار18-1 نمودار قیمت گوشت خوکی است که از مباحث گوشت خوک گن در کتاب "چگونه از معامله در بازار کالا سود کسب کنيم"کشیده شده است. در نمودار18-1هرچهار تاریخ"طبیعی" را جای داده ام و در زیر هرتاریخ وقایع نجومی آن را نوشته ام. نمودار 18-1 نشان می دهد که تاریخ های "طبیعی" بیشتر آکادمیک هستند تا عملی.توجه داشته باشید که فاصله ی بین سومین تاریخ"طبیعی" جولای 1915 تا چهارمین تاریخ"طبیعی" ژانویه 1941 بیش از 25 سال است. از آوریل 1911 تا ژانویه ی 1941 هم زیر 30 سال است. استفاده از مریخ برای شمارش سی سال ازخورشیدگرفتگی آوریل 1911 و ماه گرفتگی جولای 1915 تا ژانویه ی 1941 اصلا عملی نیست. اما نمودار 18-1 نشان می دهد که ویلیام گن بدنبال نمایش مثال عملی نبود.او نتیجه ی سه روش متفاوت را باهم تنظیم کرد تا مثال آکادمیک کاملی زده باشد. سه تاریخ"طبیعی" اول در اول نمودار روشی متفاوت را شروع می کنند و همه ی آنها در ژانویه 1941 درکنارهم قرارمی گیرند. اولین تاریخ "طبیعی"فوریه 1908، توالی ارتباطی ونوس-مشتری را آغاز کرد. دومین تاریخ "طبیعی" درآوریل 1911 از پیشرفت سیاره ای از زمان خورشیدگرفتگی کامل آغاز می شود.سومین تاریخ "طبیعی" از پیشرفت سیاره ای از زمان ماه گرفتگی آغاز می شود. برای چهارمین تاریخ "طبیعی" گن می خواست یک ماه را انتخاب کند تا هر سه روش در آن باهم تنظیم شوند. پس ژانویه 1941 را انتخاب کرد. همان طور که در نمودار 18-1 می بینید در زمان ژانویه ی 1941رابطه ی ونوس-مشتری برقرار بود.مریخ به 90 درجه طول جغرافیایی خودنسبت به طول جغرافیایی اش درخورشیدگرفتگی آوریل 1911 در برج قوس رسید. مریخ همچنین به 180 درجه طول جغرافیایی نسبت به طول جغرافیایی اش در ماه گرفتگی جولای 1915 در برج قوس رسید. این تصویری است کامل از آنچه ویلیام گن نسبت به تاریخ های "طبیعی" گوشت خوک داشت. این امکان وجود داردکه چارچوبی نجومی برای بازار گندم ، گندم سیاه و ذرت هم درنطر گرفت. ولی با این اوصاف تاریخ های "طبیعی" زیادی خواهیم داشت که این کار در فرمت قابل نمایش نیست. در چاپ های بعدی درنظر دارم که کتاب نموداری مکملی چاپ کنم که چارچوب تمامی این محصولات را دربرگیرد. همان طور که در نمودار 18-1 گوشت خوک دیدید تصویر کلی هیچ روش جدیدی را ارائه نمی دهد. تنها دیدی جدید از طبیعت این تاریخ های "طبیعی" به شما می دهد.شش معامله واقعی ویلیام گن مقدمه در صفحه ی 132 و 133 در کتاب "چگونه از معامله در بازار کالا سود کسب کنيم" ویلیام گن 6 بار اعلام کرد که در بازار سویا خرید و فروش کرده است. این 6 معامله بسیار مهم هستند. زیرا شواهدی برای چگونگی معامله گن هستند. از چهار معامله دو تا در سقف ودوتای دیگر در کف قیمت قراردارند. نمودار 19-1 نوسان قیمت بازار سویا را همان طور که در صفحه ی 131 و 132 گفتیم نشان می دهد. من اعداد 1 تا 6 را در بالای جعبه و یا در پایین تاریخ هایی که گن بازار از بازار خارج شد یا وارد بازار شد نوشته ام. درباره ی شماره 1 قبلا توضیح داده ام. زیرا این همان تاریخ"طبیعی" است اما بازهم در این فصل به آن اشاره می کنم.

6 معامله واقعی ویلیام گن

معامله ی واقعی ویلیام گن #1

اولین باری که ویلیام گن اعلام کرد که وارد بازار شده ، در آخرین جمله صفحه 132 آمده است. گن نوشت:" سویا را به قیمت 1.95 دلار فروخت و این فروش آنقدر ادامه پیدا کرد که منجر به افتی شدید شد. " . این اشاره به سقف تاریخ 12 سپتامبر می کند که بعنوان تاریخ 1941 "طبیعی" در اولین جمله آخرین پاراگراف صفحه 131 به آن اشاره شده است. این تاریخ"طبیعی" درفصل 8 در مثال سوم توضیح داده شده است. اما هنوز توضیح بیشتری نیاز است. درنمودار 19-2 خطی که به اسم است قیمتی را نشان می دهد که در180 درجه ای طول جغرافیایی مریخ است. خطی دیگر هم که به اسم است قیمتی را نشان می دهد که در 120 درجه ای طول جغرافیایی مشتری قرار دارد. نمودار19-2 نشان می دهد که قیمت سویا از 12آگوست تا 12 سپتامبر به قیمت 202رشد صعودی داشته است. این قیمت در 180 درجه نسبت مریخ و 120 درجه نسبت به مشتری قرارداشت. این توضیحی است که من در فصل 8 استفاده از روش گن در معاملات درباره ی تاریخ"طبیعی " دادم.خطوط قیمتی سیاره ای تنها سطح قیمت را نشان می دهند. بنابراین وقتی قیمت سویا از 12 آگوست شروع می شود، این به این معناست که ویلیام گن توجهی فراتر از این خطوط قیمتی داشت. در 13 سپتامبر خورشید در 90 درجه ای مشتری قرارگرفت. خورشید در 20 درجه ای سنبله و مشتری در 20 درجه ای برج جوزا قرار گرفت. برای بازارسویا ، قیمت و نمودار زمان مربع نه تایی است. من این روابط سیاره ای را بر روی مربع نه تایی از روش فیثاغورث انجام خواهم داد. اولین قدم جای گذاری خورشید و مشتری در طول جغرافیایی درست است. این را در حلقه ی بیرونی مربع نه تایی قرار دهید.وقتی خط 0 درجه را بر روی طول جغرافیایی مشتری قرار می دهیم قیمت 189 برروی خط 0 درجه می افتد. قیمت 195 برروی خط 45 درجه ،202 بر بالای خط 90 درجه و 206بالای خط 120 درجه می افتند. این را درنمودار 19-3 می توانید ببینید. نشان دادن سطح قیمت سویا باعث می شود که ما بفهمیم چه زمانی قیمت سویا در یکی از قیمت ها در روز 13 سپتامبر بالا و یا پایین می رود. وقتیکه خورشید ومشتری در 90 درجه ای هم قرار می گیرند. در 13 سپتامبرخط 180 درجه مریخ قیمت 203.38 و 120 درجه ی قیمت200.28 را نشان می دهد. این ها به قیمت 202.5 خط 90 درجه ی مربع نه تایی بسیار نزدیک هستند. بنابراین گن بدنبال قیمت سقف در 13 سپتامبر که نزدیک به 202.5 بود می گشت. قیمت واقعی در 12 سپتامبر 202 بود.

6 معامله واقعی ویلیام گن

معامله ی واقعی ویلیام گن # 2

دومین تاریخی که ویلیام گن وارد بازار شد در قسمت دوم جمله ای که برای معامله اول گفته آمده است. از صفحه ی 132 شروع می شود و تا صفحه 133 ادامه پیدا می کند. می نوسید: " پوشش کاهش قیمت و خرید در 16 اکتبر 1941. وقتیکه سویا ، گندم، ذرت گندم سیاه و بقیه ی غلات به میزان 8 تا 10 واحد در هرپیمانه کاهش قیمت پیدا کردند." بیایید به طور دقیق تراکنش قیمت و عملیاتی که ویلیام گن انجام داد را بررسی کنیم. قیمت سویا ازسقف نوسان 12 سپتامبر افت پیدا کرد وتا 16 اکتبر این شیب کاهش بصورت روزانه وجود داشت. در 16 اکتبر ویلیام گن شروع به خرید کرد. این نشان می دهد که گن در همان روزی که بازار داشت سقوط می کرد خریدش را انجام داد. گن هیچ قیمتی را برای روز 16 اکتبر اعلام نمی کند.نوسان کف 154.5 در روز 17 اکتبرصبح روز بعداز ورود گن به بازار اتفاق افتاد. در همان روز 17 اکتبر قیمت تا 8 واحد بالا کشید. نمودار 19-4 نمودار قیمت در این معامله است.در معامله قبلی نشان دادم که گن چگونه از فرم 90 درجه ی خورشید با مشتری استفاده کرد. 15 اکتبر، یک روز قبل از ورود گن به بازار، خورشید در120 درجه ای مشتری قرارگرفت. این رابطه بین خورشید در 21 درجه ای برج میزان هم اتفاق می افتد. مشتری هم در 21 درجه ای برج جوزا قراردارد . من دوباره این رابطه سیاره ای را به مربع 9 تایی می برم و از روش فیثاغورث استفاده می کنم. اول خورشید و مشتری را در طول جغرافیایی صحیحشان در حلقه ی بیرونی مربع نه تایی قرار می دهیم. خط 0 درجه را هم بر روی طول جغرافیایی مشتری قراردهید. زمانیکه این کار را انجام استفاده از روش گن در معاملات می دهیم، خط 120 درجه تقریبا از 153 می گذرد و خط 135 درجه از 155 می گذرد. این را می توانید در نمودار 19-5 ببینید. طبق نظر گن در روز 17 اکتبر قیمت سوبا " در صبح روز 17م مقداری کاهش یافت ولی بعد به میزان 8 سنت در هرپیمانه افزایش یافت". به نظرمی آید که حد قیمت روزانه در روز 16 م کاهش یافت و به عددی نزدیک به 153 رسید. این عدد نزدیک به تاریخ رابطه خورشید-مشتری و قیمت آن در مربع نه تایی است. بنابراین گن کم کم در جایگاه خریدار ایستاد و کم کم بازار سویا را خرید.

6 معامله واقعی ویلیام گن

معامله واقعی ویلیام گن 3# و 6#

معامله سوم و ششم هر دو باهم توضیح خواهند داده شد. زیرا گن استفاده از روش گن در معاملات برای هردو معامله از یک روش استفاده کرد.هر دوی این معاملات در صفحه 133 کتاب گن قراردارند. برای معامله سوم، گن می نویسد: "22 اکتبر، ممکن است قیمت سویا تا 169.75 رشد کند." این در کف و سقف های قدیم و بقیه ی نقاط مقاومتی هم همینطور بود . و نویسنده بسیار کم دراین قسمت فروش کرد. " وقتی قیمت سویا تا169.75 بالا رفت، در 22 اکتبر قیمت سویا تنها یک نقطه تا زاویه 90 درجه با مشتری فاصله داشت. وقتی قیمت سویا در این نقطه از سطح قیمت مقاومت نشان می دهد، گن فهمید که زمان فروش فرارسیده است. به نقطه"3" در 22 اکتبر روی نمودار 19-6 در زیر نگاه کنید. ششمین معامله ی گن بعنوان" 14 نوامبر 170 سنت " اشاره شده است. نویسنده سویا را به 169.5 سنت فروخت. این نشان می دهد که قیمت سویا تا170سنت افزایش یافته است. دراین زمان هم این قیمت با مشتری زاویه ی 90 درجه شکل داد. ویلیام گن وقتی قیمت سویا کاهش یافت فروشش کاهش یافت. حال چطور می توانم مطمئن شوم که روشی که گن استفاده کرد تا تصمیمش را برای فروش کم بگیرد چه بود؟ گن کتابش را با مطالعات قبلی اش نوشته بود و از روی عمد شواهدش را مخفی کرد تا روش های علمی ستاره شناسی اش را ثابت کند. درنیمه شب 14 نوامبر 1941 طول جغرافیایی مشتری 19 درجه و 300 دقیقه جوزا بود. این تبدیل به قیمت 79.5 شد. قیمتی که در 90 درجه ای مشتری است 169.5 سنت است.این دقیقا همان قیمتی است که ویلیام گن در زمان ورودش به بازار با آن مواجه بود. گن از قیمت 169.5 سنت برای قیمت شروع استفاده کرد. زیرا این قیمت دقیقا دراین تاریخ در 90 درجه ی مشتری قرار می گیرد. گن می دانست که این باعث می شود تا خواننده بتواند روش ستاره شناسی استفاده شده در پشت این معامله را کشف کند. این دومعامله درنمودار 19-6 قابل مشاهده هستند.

شش معامله واقعی گن

معامله واقعی ویلیام گن # 4

معامله چهارم دلیل چگونگی واردشدن ویلیام گن در بازارسویا را بیان می کند. این معامله بسیار مهم است. زیرا مدرک لازم برای درستی روش صحیح خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگی گن را بیان می کند. گن درباره ی این معامله نوشت:" 28 اکتبر، ممکن است قیمت سویا تا 155.5سنت کاهش یابد.با 1 سنت افزایش نقطه کف و سطح خرید است." توجه داشته باشید که گن در نقطه ی کف خرید نکرد اما می دانست که این نقطه کف است و کاهش قیمتش را رفع کرد. به تصویر 19-7 نگاه کنید.خط قوس دار راه طول جغرافیایی مشتری را نشان می دهد.حرکت بازگشتی کوچکی در تاج طول جغرافیایی مشتری وجود دارد.این نقطه ای است که مشتری در آن شروع به حرکت بازگشتی کرد.در قسمت بالا سمت چپ کادری وجود دارد که " خورشیدگرفتگی کامل 21 سپتامبر 1941" را نشان می دهد. خطی که از زیر این کادر به پایین کشیده شده است تاریخ خورشیدگرفتگی 21 سپتامبر را نشان می دهد. وقتی این خط از راه مشتری بگذرد نشان از طول جغرافیایی مشتری در زمان خورشیدگرفتگی می دهد.خطی که از نقطه شروع خورشیدگرفتگی در راه مشتری قرار می گیرد،یک خط افقی وجود دارد که به سمت راست می رود.این خط دقیقا به نقطه ای اشاره می کند که مشتری به طول جغرافیای اش در زمان خورشید گرفتگی برمی گردد.خط کجی که از پایین راست می آید طول جغرافیایی را نشان می دهد که در180 درجه ای ونوس قراردارد. خط 180 درجه ای ونوس و مشتری دقیقا از نقطه ای می گذرند که مشتری درآن نقطه به طول جغرافیایی اش در خورشیدگرفتگی برمی گردد. خلاصه: خورشیدگرفتگی کامل در 21 سپتامبر 1941 اتفاق افتاد. در 29 اکتبر 1941 مشتری به طول جغرافیایی اش در زمان خورشیدگرفتگی برمی گردد و هم زمان ونوس در180 درجه ای آن میرسد. تاریخی که گن برای قیمت کف اعلام می کند 28 اکتبر 1941 است. این به ما مدرک کافی را می دهد که چگونه ویلیام گن از روش خورشید گرفتگی استفاده کرده تا به تاریخ 29 اکتبر که تاریخ تحولیست برسد. حال بگذارید که قیمت ها را بررسی کنیم.پایین ترین قیمتی که ویلیام گن برای 28 اکتبر 1941 می دهد 155.5 سنت است. من فقط نشان دادم که در 29 اکتبر ونوس به 180 درجه ای مشتری می رسد. این اتفاق وقتی می افتد که ونوس در 20 درجه و 51 دقیقه قوس است و مشتری در 20 درجه و 51 دقیقه جوزه قرار دارد. من این رابطه ی سیاره از طریق فیثاغورث را به مربع نه تایی ربط می دهم. اولین مرحله، جای گذاری این دوسیاره در طول جغرافیایی مناسبشان خارج از حلقه ی مربع نه تایی است. دوباره خط 0 درجه را بر روی طول جغرافیایی مشتری قرار می دهیم. این نشان می دهد که خط 135 درجه از روی قیمت 155 می گذرد. این رقم تنها نیم سنت از قیمت های لیست شده ی گن فاصله دارد. این را می توانید در نمودار 19-8 زیر می بینید.در نمودار 19-9 زیر می توانید نمودار قیمت سویا را ببینید. کادرزیر هم تاریخ های خورشیدگرفتگی 21 سپتامبر را نشان می دهد. خطی که از کادر به سمت بالا می رود و از قیمت سویا می گذرد تاریخ خورشیدگرفتگی 21 سپتامبر رانشان می دهد. این نمودار نشان می دهد که طول جغرافیایی مشتری در زمان خورشیدگرفتگی 29 اکتبر برابر است با زمانیکه مشتری به 180 درجه ونوس می رسد. بااین مثال ویلیام گن نشان داد که چگونه روش خورشید گرفتگی خودش، روابط سیاره ای و روش فیثاغورث را دریک قیمت و زمان جای دهد.

شش معادله ی واقعی گن

معادله ی واقعی گن # 5

این آخرین معامله ای است که گن نشان داد که از بازار خارج ویا به آن وارد می شود. او این معامله را در صفحه 133 اشاره می کند." 7نوامبر 1941 ،سقف سنت178. " نویسنده این بار سویای کمی را فروخت. از 28 اکتبر در کف قیمت، سویا بالارفت و زاویه ای 120 درجه با اورانوس تشکیل داد. این را در نمودار 19-10 می توانید ببینید. قیمت سویا بالارفت و به خطی رسید که نشان از قیمتی می دهد که در 120 درجه ای اورانوس قرار دارد. اینجا قله ای شکل گرفت و گن می دانست که باید با حجم کم بفروشد.در آخر ، درصفحه ی بعد نمودار19-11 راه حلی گرافیکی برای تمامی 6 معامله قرار داده ام. من براین باورم که نمودار 19-11 از مهم ترین نمودارهای این کتاب است. این نمودارثابت می کند که ویلیام گن ازروش های متفاوتی استفاده از روش گن در معاملات که دراین کتاب گفتم استفاده کردو آنها را تبدیل به یک سیستم معامله ای و پیش بینی کرد.اگر زمان بگذرید و مطالب این کتاب را همراه با نمودار19-11 مطالعه کنید، می بینید که گن چگونه روش های علمی مختلف را کنارهم آورد . شماهم می توانید این کار را بکنید.

بیوگرافی ویلیام دلبرت گان William Delbert Gann

بیوگرافی ویلیام دلبرت گان William Delbert Gann

ویلیام دلبرت گان یا همان گن WD Gann به انگلیسی (William Delbert Gann) یک معامله گر موفق است که در 06 ژوئن 1878 در شهر لوفکین ، تگزاس به دنیا آمده است. این تاجر بر اساس تحلیل تکنیکال به روش زوایای گن یا Gann Angles به معامله می پرداخت که خیلی از مردم او را متخصص در هندسه، استاد طالع بینی، استاد ریاضیات باستانی و یا حتی پیش گو می شناختند.

موفقيت های او افسانه ايست؛ او واقعا مي تواند يک حساب کوچک را به يک شانس بزرگ بدل کند و چند صد درصد موجودی حساب (Balance Net) را افزايش دهد. مثالهای متعددی از موفقيت های او وجود دارند که از آن جمله می توان به موارد زير اشاره نمود:

 • ۱۹۰۸: یک حساب ۱۳۰ دلاری در مدت ۳۰ روز به ۱۲۰۰۰ دلار افزايش يافت.
 • ۱۹۲۳: یک حساب ۹۷۳ دلاری در طول ۶۰ روز به ۳۰۰۰۰ دلار افزايش يافت.
 • ۱۹۳۳: از ميان ۴۷۹ معامله ی انجام شده، ۴۲۲ معامله سود ده بود که شانس موفقيت ۸۸% و سودی معادل ۴۰۰%را رقم می زند.
 • ۱۹۴۶: سود خالص ۱۳۰۰۰ دلار از سرمایه اولیه ۴۵۰۰ دلار در طول سه ماه _ نرخ بازگشت ۴۰۰%

برای موفق استفاده از روش گن در معاملات شدن شما باید دائما سوابق پیشین را دنبال کنید، چرا که بازار آینده در اصل یک تکرار از گذشته است.

مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف اری و به غفلت نخوری

Gann Fans نوعی تحلیل تکنیکی است که مبتنی بر این ایده است که بازار از یک سیستم هندسی و طبیعتا چرخه ای طبعیت می کند. Fans Gann از یک سری خطوط به نام زاویه های Gann تشکیل شده است. این زوایا برای نشان دادن سطح حمایت و مقاومت بالقوه بر روی نمودار قیمت قرار داده شده اند. تصور می شودکه نتیجه بدست آمده به تحلیلگران فنی کمک کند تا تغییرات قیمت را پیش بینی کنند.

زندگی نامه ویلیام دلبرت گان

ویلیام دلبرت گان یازده سال اول زندگی اش در خانواده ای کشاورز و فقیر سپری شد. او حتی به مدرسه نرفت چون مجبور بود کنار خانواده در مزرعه کار کند. تا آن زمان تمام دانسته های ویلیام دلبرت گن تنها از کتاب مقدس بود. که به وسیله ی آن تلاش می کرد تا خواندن را بیاموزد. بعدها از پدر بزرگش که ستاره شناس بوده درباره ستاره ها مطالبی را آموخت که در بزرگسالی او را تبدیل به معامله گری افسانه ای کرد. بعد ها او در انبار پنبه در مورد تجارت کالا چیز هایی را یاد گرفت. او با کار کردن به عنوان کارگزار شرکت در شهر تکسارکنا شغل خود را آغاز کرد و شب ها به مدرسه ی کسب و کار می رفت.

در سال ۱۹۰۳ یک سال پس از این که گن شروع به کار در بازارهای سهام و کالا کرده بود، او برای کار در شرکت کارگزاری وال استریت به شهر نیویورک نقل مکان می کند. او به سرعت شرکت کارگزاری خود را با نام W.D. Gann & Company. افتتاح کرد.

در سال ۱۹۱۹ گن انتشار روزنامه ی بازار به نام The Supply and Demand Newsletter را شروع کرد. که شامل اخبار در مورد سهام و کالا و پیش بینی سالانه در مورد بازار بود. در سال ۱۹۲۳ او یک انتشاراتی دیگر به نام The Busy Man’s Service را راه اندازی کرد. که در آن پیشنهادات تجاری خاص را ارائه می داد.

همچنین ویلیام دلبرت گن در طول زندگی خود کتاب های زیادی نوشته است. که شاید معروف ترین آنها The Tunnel Thru the Air و 45Years in wall street باشند. او در اواخر کار خود یک دوره ی استادی برای دانش آموزان خصوصی تالیف کرد. که با قیمت پنج هزار دلار به فروش می رسید. که تقریبا معادل پنجاه هزار دلار امروز می باشد.

کاربرد تئوری گن

برای این که پیش بینی درستی داشته باشید در این روش باید سه رفتار زیر رو بررسی کنید.

مطالعه زمان:
مدل مطالعه زمان، زمان معکوس شدن قیمت را نشان می دهد. علاوه بر این ، مطالعه زمان داده های تاریخی را بررسی می کند که به تحقق سرنوشت آینده بازارها کمک می کند.
بررسی قیمت:
زاویه گن به ما اجازه می دهد زوایایی را که الگوهای قیمت را نشان می دهد، ببینیم. پیش بینی حرکت قیمت در بازار متکی به سطوح محوری، حمایت و مقاومت است.
بررسی الگوها:
فعالیت سرمایه گذاران و تغییرات قیمت، با مطالعه الگوها کنترل می شود. مطالعه الگوهای موجود در تئوری گن روندها و الگویی را نشان می دهد که زمان معکوس شدن قیمت ها در بازار را نشان می دهد.

مربع 9 گن

تحلیل ها و معاملات گن به طور کامل بر پایه روابط عددی و هندسی بود و برای همین ابزار متعددی را طراحی کرده بود. از میان این ابزار مربع 9 گن بسیار جالب و پر کاربرد است. مربع 9 در حقیقت مارپیچی از اعداد است که اولین آنها نیز در مرکز مربع قرار گرفته است. این مقدار سپس به طور تناوبی افزایش می یابد و به دور عدد اول یا عدد مبنا می چرخد و تشکیل مجموعه ای نامتنهای از اعداد را می استفاده از روش گن در معاملات دهد.

نرم افزار گن زیلا یک نرم افزار روسی است که برای کسانی که با سبک معاملاتی آقای گن یا آسترولوژی کار می کند مناسب می باشد. این نرم افزار رایگان ارائه شده و شما می توانید از سایت رسمی دانلود کنید.

روش ویلیام دلبرت گان یک روش موفق بوده است و جدیدا برای تحلیل قیمت بیت کوین استفاده می شود.

© ProjecT PT

نرم افزاری برای پیش بینی قیمت سهام با متدی نوین ProjecT PT

روش معاملاتی ویلیام دلبرت گن-W.D.Gann

روش معاملاتی ویلیام دلبرت گن W.D.Gann - قسمت اول

اینکه ایشون نابغه معامله گری بوده و تاریخچه معاملات و زندگی اش و اینگونه مطالب موضوعاتی هستند که همه جا یافت می شود! سعی می شود در چند پست جداگانه مطالب, آموزش و نرم افزار های مفید ارائه شود لذا مطلب را در ابتدا از نرم افزاری مفید در این خصوص شروع می کنم.

معرفی نرم افزار گن زیلا - Ganzilla Pro

حقیقتش کامل تر از این نرم افزار تا بحال جایی ندیده ام. توضیحات, آموزش و یا راهنمایی خاص قرار نیست اینجا ارائه شود. با جستجوی ساده می توانید آموزش و کاربرد و سایر مطالب مفید در این خصوص را دانلود و استفاده کنید. البته اگر مجالی باشد توضیحات مختصر و مطالبی مفید تر نیز ارائه خواهد شد. نرم افزار کاملاً کم حجم که نیازی به نصب ندارد و با اجزای فایل exe قابل اجرا است و می توانید در ادامه مطالب دانلود کنید.

نرم افزار پرو گن زیلا Gann Zilla را از این لینک می توانید دانلود و استفاده نماید.

 • ProjecT PT
 • پنجشنبه ۵ بهمن ۹۶

 • چهارشنبه ۲۶ آذر ۹۹
 • ۱۴:۰۰

سلام تشکر میکنم بابت مطالب مفیدتون لطفا نحوه معامله با این نرم افزار و استفاده از چه درجات رو هم اگر توضیح بدین ممنون میشم

اول تشکر کنم ازت، چون مطالب شما باعث شد دیدم نسبت به سیستم ابوناچی عوض بشه

چون همیشه فکر میکردم یک سیستم رویایی هست ، در صورتیکه اینجوری نبود

لطفا روش استفاده از این نرم افزار رو یا مثال برامون توضیح بده

همیشه سالم باشی

 • دوشنبه ۷ بهمن ۹۸
 • ۲۰:۵۰

سلام عرض میکنم خدمت استاد گرامی

چند وقتی هست که با روش معاملاتی گن آشنا شدم ولی متاسفانه در محیط اینترنت تماما توضیحات کلی هستش و مثالهایی برای انجام معامله با این استراتژی موجود نیست . از شما تقاضا دارم روش استفاده از این نرم افزار رو با ذکر مثال آموزش بدین . واقعا خیلی زحمت کشیدید و مطالبتون عالیهههههههههه. با سپاس فراوان

متدی نوین برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار سهام با استفاده از نرم افزار ProjecT PT

16 توصیه تکنیکالی در ترید از زبان مرموزترین معامله گر تاریخ

16 توصیه تکنیکالی در ترید

ویلیام گن یکی از افراد صاحب‌نظر در بورس است. با سالها تحقیق و تجربه در بازار توانسته به معامله گران کمک کند. او در مزرعه ای در ایالت تگزاس در سال1878 به دنیا آمد. اولین فرزند از 11 فرزند خانواده بود و مجبور بود در مزرعه خانوادگی اش کار کند به همین خاطر دوره دبستان خود را شروع نکرده رها کرد.

ورود او به دنیای معاملات در زمانی بود که در کارگزاری تگزارکانا کار می کرد و از استفاده از روش گن در معاملات آن زمان به صورت حرفه ای کار خود را شروع کرد و شب ها نیز در مدرسه تجارت حضور می یافت. درسال 1903 در سن 25 سالگی به نیویورک رفت و کارگزاری شخصی خود را افتتاح کرد. در ادامه مطلب 16 توصیه تکنیکالی در ترید که به موفقیت معامله‌گران کمک می‌کند را بررسی می‌کنیم.

محتوای این مقاله

ویلیام گن، مرموزترین معامله‌گر تاریخ کیست؟

معامله گر موفق که در 06 ژوئن 1878 در شهر لوفکین ، تگزاس به دنیا آمده است. این تاجر بر اساس تحلیل تکنیکال به روش زوایای گن یا Gann Angles به معامله می پرداخت.

مردم عقیده دارند او مرموزترین معامله گر مشهور در تاریخ دنیا است و او را متخصص در هندسه، استاد طالع بینی، ریاضیات باستانی و پیش گو می‌دانند. برخی او را معامله گری تکنیکالی است می‌دانند که قواعد، دستوارت و آموزش هایش نیز در ارتباط با تحلیل تکنیکال بود.

حتی پس از مرگ او در سال 1995 تاکنون استراتژی های تجاری او منسوخ نشده‌اند و هنوز معامله گران زیادی از آن‌ها در دنیا استفاده می‌کنند.

شاید حیرت آور باشد اما ویلیام دلبرت گن با استفاده از حرکت ستاره ها و سیارات در آسمان سهام های بازار را تحلیل می‌کرد.

یکی از شاگردان او می‌گوید دلبرت گن یکی از موفق ترین بازرگانان سهام و کالا بوده است که تاکنون دیده‌ام، در حالی که منتقدان او می‌گویند ما حتی سند محکمی در دست نداریم که ثابت کند او یک محتکر خوب بوده است و نه یک معامله گر موفق.

درنهایت نمی‌توان موفقیت های گن را زیر سؤال برد او اولین نفر در دنیا بود که برای خودش هواپیمای شخصی داشت.

همیشه افرادی در بازارهای مالی هستند که فکر می‌کنند می‌توانند با حرکت قیمت این بازار آشفته را منظم کنند. اینکه گن روش های معامله گری و تحلیل خود را قبل از مرگش از بین برده یا نوشته هایی که در دست است و آن ها را می‌خوانیم و به او نسبت می‌دهیم در هاله ای از ابهام است.

16 توصیه تکنیکالی در ترید که به موفقیت شما کمک می‎‌کند

1. هرگز برخلاف روند بازار معامله نکنید.

تا وقتی از صعودی یا نزولی بودن روند بازار مطمئن نشدید معامله نکنید.

2. سود را به زیان تبدیل نکنید

معامله سودآور را وارد زیان نکنید. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید حد ضرر را به نقطه سربه سر جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید.

3. تقسیم سرمایه داشته باشید

سرمایه‌تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه‌تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید.

4. با تردید معامله نکنید

هرگاه شک داشتید از بازار خارج شوید و تا زمانی که شک دارید وارد بازار نشوید.

5. ارزهای سود ده را بخرید

ارزهایی را بخرید که علاوه بر سود ده بودن حرکت صعودی و خوبی داشته باشند.

6. حد ضرر را فعال کنید

برای معاملات حد ضرر تعیین کنید، همیشه با قرار دادن حد ضرر اقدام به خرید کنید.

7. ریسک را تقسیم کنید

تمام سرمایه‌تان را روی یک سهم سرمایه گذاری نکنید و ریسک را به طور مساوی تقسیم کنید.

8. بر اساس قیمت بازار معامله کنید

سفارش هایتان را محدود نکنید و روی یک قیمت ثابت خرید و فروش نکنید.

9. از سودتان محافظت کنید

معامله تان را بدون دلیل نبندید حد ضرر را فعال کنید تا سودتان محافظت شود.

10. ذخیره سازی کنید

بعد از اینکه از معاملاتتان سود کسب کردید، بخشی از سرمایه تان را در حسابی پس انداز کنید و در مواقع ضروری از آن استفاده کنید.

11. از زیان هایتان میانگین نگیرید

میانگین گرفتن از ضرر می‌تواند زیان های شما را کمتر از حد معمول نشان دهد.

12. صبر مهم ترین خصوصیت بازار کریپتو

اگر کم صبر هستید وارد این بازار نشوید به دلیل اینکه صبرتان تمام شده از معاملات خارج نشوید.

13. به دنبال سودهای کوچک نباشید

برخی از سودهای کوچک زیان های بزرگ در بردارند.

14. به حجم عرضه توجه کنید

سهامی را بخرید که کمترین حجم عرضه را دارند و سهامی را بفروشید که بیشترین عرضه را دارند.

15. برای جبران ضرر ارزهای دیگرتان را نفروشید

اگر ارزی خریده اید و در زیان هستید ارزهای دیگر را نفروشید تا زیان را جبران کنید. از معامله خارج شوید و ضرر را بپذیرید و منتظر فرصت دیگری باشید.

16. بدون دلیل ارزی را نخرید

هرگز بدون دلیل ارزی را نخرید یا بدون دلیل آن را نفروشید. هنگامی‌که معامله می‌کنید آن را بر اساس یک سری دلایل به انجام برسانید و تا زمانی که یک نشانه روشن از تغییر در روند را ندیده‌اید از بازار خارج نشوید.

جمع‌بندی

گن اغلب از آیه‌ی نهمِ فصل یکِ کتاب مقدس نقل قول می‌کند: آنچه بوده است چه خواهد شد، آنچه انجام شده است چه خواهد شد و هیچ چیز جدیدی زیر خورشید وجود ندارد. او معتقد بود هر چیز که در بازار در حال اتفاق افتادن است یک نقطه مرجع تاریخی دارد.

اساساً هر چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است نهایتاً دوباره تکرار می‌شود. او به مطالعه ی هندسه ی باستانی و طالع بینی پرداخت تا متوجه شود که وقایع بازار و شماره های دقیق چگونه در چرخه های مختلف زمانی تکرار خواهند شد.

در این چرخه ها او اظهار داشت: که برای موفق شدن شما باید دائماً سوابق پیشین را دنبال کنید، چراکه بازار آینده در اصل یک تکرار از گذشته است. اگر اطلاعات کافی داشته باشید، می‌توانید بامطالعه ی چرخه ها به طور قطعی بگویید که در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد. محدود بودن پیش بینی بر اساس قوانین دقیق ریاضی تنها به خاطر عدم شناخت از اطلاعات صحیح در مورد تاریخ گذشته است.

در این مقاله سعی کردیم 16 توصیه تکنیکالی در ترید که شما برای موفقیت احتیاج دارید را از زبان مرموز ترین معامله گر تاریخ بیان کنیم. امیدواریم که این مطلب برای شما مفید بوده باشد.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید و فروش ارز دیجیتال را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال و در امان ماندن از کلاه‌برداران و شکارچیان ارز دیجیتال می‌توانید از دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

تریدینگ ویو trading view | آموزش کامل و نحوه ثبت نام و کار کردن در تریدینگ ویو

blank

تریدینگ ویو trading view ،در استفاده از روش گن در معاملات این مقاله می خواهیم درباره یک نرم افزار تحت وب بنام تریدینگ ویو صحبت کنیم. با استفاده از این نرم افزار می توانیم ارز های دیجیتال را تحلیل نماییم و با استفاده از تحلیل تکنیکال خود خرید رمز ارز ها را انجام دهیم.البته شایان ذکر است که شما باید تحلیل تکنیکال را کاملا مسلط باشید.

برای کار با نرم افزار تریدینگ ویو trading view ابتدا باید در آن ثبت نام کنید .شایان ذکر است که چند نوع حساب کاربری در تریدینگ ویو وجود دارد که نوع اول رایگان است . اکانت رایگان یکسری محدودیت ها را دارد که یکی از محدودیت ها باز کردن تعداد اندیکاتور در یک صفحه است که برای تحلیل شما می توانید صرفا 3 اندیکاتور به صورت همزمان باز نمایید.

آموزش ویدیویی تریدینگ ویو

آشنایی با انواع اکانت در تریدینگ ویو:

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید ،4 نوع حساب کاربری وجود دارد که در زمان نگارش این مقاله در تاریخ 17-03-99 ، یک اکانت رایگان دارد و قیمت سه اکانت دیگر 14.95 – 29.95 -59.95 است.که ویژگی های هر اکانت در زیر آن قرار گرفته است.

آموزش کامل تریدینگ ویو آشنایی با انواع اکانت

آموزش کامل تریدینگ ویو آشنایی با انواع اکانت در آن

آموزش ایجاد حساب کاربری یا ثبت نام در تریدینگ ویو:

برای ثبت نام نیاز است ابتدا بر روی Join For Free کلیک نمایید (مانند عکس زیر)

آموزش کامل تریدینگ ویو ، ایجاد حساب کاربری یا ثبت نام در تریدینگ ویو

آموزش ایجاد حساب کاربری یا ثبت نام در تریدینگ ویو

سپس برای شما صفحه ای باز می شود که باید مشخصات خود را در آن وارد نمایید.مشخصاتی مانند username -email-password و سپس بر روی sign up بزنید.

blank

همچنین شما می توانیدد از طریق اکانت هایی مانند گوگل – فیس بوک نیز در این سایت ثبت نام کنید .

blank

پس از ثبت نام یک ایمیل به ایمیلی که شما برای ثبت نام وارد کردید ارسال می شود .و شما باید از طریق آن ایمیل اکانت خود را فعال نمایید.

آموزش نحوه کار با تریدینگ ویو (tradingview)

برای تحلیل ارز های دیجیتال در این محیط ابتدا باید از منو بر روی chart کلیلک نمایید.

آموزش تریدینگ ویو ،آموزش نحوه کار با تریدینگ ویو (tradingview)

آموزش نحوه کار با تریدینگ ویو (tradingview)

زمانی که بر روی چارت کلیک می نمایید با محیطی مانند زیر آشنا می شوید.که بر اساس قسمت بندی در عکس آن را کامل شرح می دهیم.فقط نیاز است که این موضوع را در اینجا بیان کنیم که شمع سبز نشان از بازار صعودی را در آن تایم فریم را می دهد . و کندل قرمز نشان از نزولی بودن بازار را می دهد.

blank

 1. نمودار شمعی مربوط به جفت رمز ارز در این قسمت قرار دارد.
 2. در این قسمت جت رمز ارز خود را نسبت به همدیگر سرچ می کنیم.مثلا بیت کوین نسبت به تتر (BTCUSDT)
 3. در این قسمت تایم فریم را مشخص می کنیم .که در اینجا بر روی D قرار دارد ، یعنی تایم فریم بر روی روزانه است.
 4. در اینجا نوع نمودار را مشخص می کنیم که به صورت شمعی باشد یا خطی یا میله ای و … .
 5. زمانی که بخواهد دو رمز ارز را با یکدیگر مقایسه نمایید می توانید از این منو استفاده کنید .
 6. از این قسمت می توانید اندیکاتور های دلخواه خود را به نمودار اضافه کنید .
 7. مربوط به نوع بازار های مالی است.
 8. اندیکاتور های پیش فرض
 9. یک هشدار است که شما می توانید این هشدار را روی قیمت های مختلف تنظیم کنید.

معرفی نمای کلی پلتفرم تریدینگ ویو

معرفی نمای کلی پلتفرم تریدینگ ویو

معرفی نمای کلی پلتفرم تریدینگ ویو

در این قسمت از مقاله بخش های مختلف نمودار را برای شما شماره گذاری کردیم و با توجه به تصویر به معرفی هر بخش می پردازیم.

1.در سمت چب ابزاری در اختیار شما قرار داده شده است که می توانید با استفاده از آن خط روند برای نمودار خود ترسیم کنید.

2.منوی اصلی که در ان می توانید نمودار قیمت رمزارزها را مشاهده نمایید.

3.با استفاده از گزینه Publish می توانید ایده های خود را منتشر کنید.

4.در سمت راست نمودار شما می توانید ابزارهایی را برای ایجاد Watch List، ایجاد تقویم، انتشار ایده ها و … استفاده کنید.

مقایسه نمودارها در صفحه و اضافه کردن اندیکاتور/ اسیلاتور

مقایسه نمودارها در صفحه و اضافه کردن اندیکاتور/ اسیلاتور

مقایسه نمودارها در صفحه و اضافه کردن اندیکاتور/ اسیلاتور

1.این قسمت زمانی استفاده می شود که استفاده از روش گن در معاملات شما می خواهید دو یا چند نمودار مربوط به رمزارزها با هم مقیاسه کنید. در واقع این مقایسه به منظور تحلیل بازار و یا بررسی وابستگی قیمت ارزها به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

بر روی قسمتی که در شکل نمایش دادیم، کلیک کنید. در اینجا ما جفت ارز BTCUSDT را از قبل انتخاب نمودیم و می خواهیم ان را با جفت ارز XRPUSDT مقایسه کنیم. پس از جستجوی جفت ارز XRPUSDT و انتخاب ان ، در آخر نمودار رمزارز مورد نظر به صفحه شما اضافه خواهد شد.

2.برای استفاده از اندیکاتور/اسیلاتورها همانند شکل بر روی گزینه ای که به شما نمایش دادیم کلیک کنید و می توانید پس از ان اندیکاتور مورد نظر را انتخاب کرده و یا به جستجوی اندیکار مورد نظر خود بپردازید. شما می توانید با انتخاب اندیکاتور مورد نظر ان را به نمودار خود اضافه کنید.

اضافه کردن اندیکاتور در تریدینگ ویو

اضافه کردن اندیکاتور در تریدینگ ویو

تنظیمات نمودار در تریدینگ ویو

تنظیمات نمودار در تریدینگ ویو

تنظیمات نمودار در تریدینگ ویو

برای تنظیم نمودار خود می توانید از منوی بالا بر روی نماد چرخ دنده کلیک کرده و می توانید با استفاده از ان تنظیمات مختلف نمودار همچون رنگ، منطقه زمانی، رویدادها و … را به تغییر دهید. در واقع می توانید این تنظیمات را به دلخواه خود انجام دهید و صفحه خود را شخصی کنید.

اگر گزینه Event را در پنجره باز شده انتخاب نمایید، می توانید رویدادها را به صورت مستقیم بر روی نمودار مشاهده کنید.

معرفی قسمت های دیگر در تب چارت تریدینگ ویو به شرح زیر است :

معرفی منو سمت چپ در تریدینگ ویو:

در تریدینگ ویو ابزار هایی وجود دارد تا بتوانید به راحتی به تحلیل ارز ها بپردازید.ما ابزار های مهم را قسمت پایین به شما آموزش می دهیم.

ابزاری که در شکل زیر شما مشاهده می کنید ، ایکن هایی است که می توانید موس خود را به آن شکل نمایش دهید.

blank

اگر می خواهید شما برای نمودار خود خط روند حمایت و مقاومت رسم نمایید می توانید از ابزار های زیر استفاده نمایید .

آموزش تریدینگ ویو ، منو سمت چپ

آموزش کامل تریدینگ ویو، آموزش منو سمت چپ

ابزار این قسمت مربوط به گن – فیبو ناچی و چنگال است . که برای آشنایی با این ابزار های باید با تحلیل تکنیکال آشنایی لاازم را داشته باشیم.

آموزش کامل تریدینگ ویو ،ابزار گن و فیبوناچی و چنگال

آموزش کامل تریدینگ ویو ، معرفی منو ،ابزار گن و فیبوناچی و چنگال

ابزار های زیر برای زمانی است که شما بخواهید .یک رسم به دلخواه خود داشته باشید.

آموزش تریدینگ ویو ،شرح ابزار

آموزش کامل تریدینگ ویو ، شرح ابزار

ابزار زیر برای زمانی است که بخواهید که یک متن را به نمودار اضافه کنید .

آموزش کامل تریدینگ ویو ،اضافه کردن متن به نمودار

آموزش کامل تریدینگ ویو ،آموزش اضافه کردن متن به نمودار

زمانی که شما با الیوت آشنا هستید برای استفاده آن می توانید از این ابزار استفاد ه کنید.

آموزش کامل تریدینگ ویو ،استفاده از الیوت

آموزش کامل تریدینگ ویو ،اموزش استفاده از الیوت

ابزاری است جهت اندازه گیری زمان و قیمت جهت بدست آوردن در صد سود

آموزش کامل تریدینگ ویو ،اندازه گیری زمان

آموزش کامل تریدینگ ویو ،نحوه اندازه گیری زمان

از این ابزار جهت علامت گذاری در متن می باشد.

آموزش کامل تریدینگ ویو ،قرار دادن علامت گذاری

آموزش کامل تریدینگ ویو ،نحوه علامت گذاری

ممنون که تا پایان “ آموزش کامل تریدینگ ویو trading view ” همراه ما بودید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا