استراتژی های فارکس

شاخص قیمت طلا

بررسی اثرات پویای تکانه های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام مقاله

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر شاخص های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های روزانه، طی دوره ی زمانی 28/12/1389-01/01/1384 است. برای این منظور از روش هم انباشتگی جوهانسون- جوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. هم چنین برای تحلیل اثرات پویای تکانه های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام نیز از روش های توابع واکنش آنی تعمیم یافته و تجزیه واریانس تعمیم یافته استفاده شده است. طبق یافته های تحقیق، یک رابطه ی بلندمدت بین قیمت طلا، نرخ واقعی ارز، قیمت نفت و شاخص قیمت سهام در سطح اطمینان نه چندان قوی و قابل اعتمادی وجود دارد. به طوری که در بلندمدت به ازای یک درصد افزایش در قیمت طلا و نفت، به ترتیب منجر به کاهش 55/0 و 55/1 درصد در شاخص قیمت سهام می شود. به علاوه در بلندمدت به ازای یک درصد افزایش در نرخ واقعی ارز منجر به افزایش 24/13 درصد شاخص قیمت سهام می-شود. هم چنین نتایج نشان دهنده ی نقش کلیدی و شاخص قیمت طلا اساسی دو متغیر نرخ واقعی ارز و قیمت نفت در توضیح نوسانات بیشتر شاخص قیمت سهام است. به طوری که شوک های نرخ واقعی ارز و قیمت نفت نسبت به قیمت طلا، منبع بزرگ و قابل توجهی در بی-ثباتی شاخص قیمت سهام است.

This paper estimate a gold index price and real exchange rate and oil price on Tehran stock exchange index whit daily data from 2005/03/20 to 2011/03/17. In order to operationalize the cointegration test, we use Johanson-julselius and VECM and use generalized impulse response function and generalized variance decomposition method to analysis the dynamistic effects of impulses in gold price and real exchange rate and oil price on price index. According to this paper, there are no strong significant between gold price, real exchange rate and price index in long run. So in long run, one percentage increases in gold and oil price will reduce 0/55 and 1/55 percentage and will increase 13/24percentage in price index. At the end, real exchange rate and oil price appear robust to explain more variation's price index and real exchange rate and oil shock are almost as important as gold price in unstability.

خلاصه ماشینی:

3- روش‌شناسی تحقیق 3-1- مدل اقتصادسنجی مدل مطالعه‌ی حاضر بر گرفته از مطالعه‌ی نارایان و نارایان (2010) با اضافه کردن متغیر قیمت طلا است که به صورت ذیل تصریح شده است:(رجوع شود به تصویر صفحه) که در آن: SP: شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران (ریال) OIL: قیمت سبد نفت ایران (برحسب دلار آمریکا) ER: نرخ واقعی ارز (ریال) GOLD: قیمت جهانی طلا (بر حسب دلار آمریکا) ε: جمله‌ی اختلال تصادفی در این مطالعه ابتدا به معرفی داده‌های تحقیق و ویژگی آن‌ها ( از نظر مانایی یا نامانایی) می‌پردازیم و سپس با استفاده از روش هم‌انباشتگی جوهانسون- جوسلیوس (1989)، وجود و یا عدم وجود روابط بلندمدت بین متغیرهای مدل بررسی و سپس برای بررسی تعدیل رابطه‌ی کوتاه‌مدت به بلندمدت، از مدل تصحیح خطا استفاده می‌شود. 4-یافته‌های تحقیق باتوجه به آن‌چه که اشاره شد، نتایج اثرات متفاوت شوک‌ها در طول زمان از طرف هر یک از متغیرها با استفاده از توابع واکنش آنی تعمیم یافته و تجزیه واریانس تعمیم یافته در نمودارهای شماره‌ی 1 و 2 ارائه شده است: نمودار 1، تابع واکنش آنی شاخص قیمت سهام را در اثر شوک‌های وارده (به اندازه یک انحراف معیار) بر قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت نشان می‌دهد. (رجوع شود به تصویر صفحه) 5- نتیجه‌گیری و پیشنهادات در این تحقیق برای بررسی تأثیر قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر ارزش سهام بازار بورس تهران طی دوره‌ی 01/01/1384 تا 28/12/1389 از روش هم‌انباشتگی جوهانسون– جوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است.

افزایش قیمت طلا در راه است

افزایش قیمت طلا در راه است

کارشناسان وال استریت و سرمایه‌گذاران خُرد در پی ثبت بهترین عملکرد هفتگی طلا در شش ماه گذشته، به میزان چشمگیری نسبت به افزایش قیمت این فلز ارزشمند در هفته جاری خوش شاخص قیمت طلا بین شدند.

به گزارش ایسنا، قیمت طلا هفته گذشته روند نزولی خود را معکوس کرد و تحت تاثیر نگرانی‌های تورمی که پس از انتشار شاخص قیمت مصرفی آمریکا ایجاد شد، به بالاترین حد پنج ماه اخیر صعود کرد. شاخص قیمت مصرفی آمریکا بر مبنای سالانه ۶.۲ درصد افزایش داشت شاخص قیمت طلا که بزرگترین رشد در بیش از ۳۰ سال اخیر بود.

فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد شرکت "بلو لاین فیوچرز" به کیتکونیوز گفت: سرمایه‌گذاران زیادی منتظر این اتفاق بودند. طلا دقیقا کاری را انجام داد که قرار بود انجام دهد و از سرمایه گذاران در برابر تورم رو به رشد حمایت کرد.

در معاملات روز جمعه بازار آمریکا طلا برای هفتمین روز متوالی افزایش یافت و با چهار دلار و ۶۰ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، در ۱۸۶۸ دلار و ۵۰ سنت بسته شد و برای کل هفته حدود ۲.۸ درصد افزایش ثبت کرد که دومین رشد هفتگی متوالی بود

در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت، ۱۸ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۱۵ نفر معادل ۸۳ درصد افزایش قیمت طلا و دو نفر معادل ۱۱ درصد کاهش قیمت طلا را پیش بینی کردند. یک نفر معادل شش درصد نظر خنثی داشت.

در این بین، مجموعا ۱۰۱۸ نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز رای دادند که از میان آنها ۷۲۲ نفر معادل ۷۱ درصد افزایش قیمت طلا و ۱۶۵ نفر معادل ۱۶ درصد کاهش قیمت طلا را پیش بینی کردند در حالی که ۱۳۱ نفر معادل ۱۳ درصد نظر خنثی داشتند.

خوش بینی در میان سرمایه گذاران خُرد به بالاترین حد از اوایل ماه مه رسید و میزان مشارکت آنها در نظرسنجی هم بالاترین تعداد در یک ماه گذشته بود.

نه تنها با ادامه افزایش تورم، طلا با تجدید علاقه سرمایه گذاران روبرو شد بلکه بعضی از تحلیلگران اظهار کردند این نگرانی که بانک مرکزی آمریکا کنترل تورم را از دست خواهد داد، همچنان از قیمتها پشتیبانی می کند.

کالین سیژینسکی، استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت سرمایه SIA اظهار کرد: انتظار دارد قیمت طلا بالاتر برود زیرا شکسته شدن سطح ۱۸۳۵ دلار حرکت قابل توجهی بوده است. صعود قیمت نقره و پلاتین هم روند صعودی جدید طلا را تحکیم خواهد کرد. چشم انداز تورم رو به رشد که باعث صعود هفته گذشته این فلز ارزشمند شد ممکن است هفته جاری که کانادا و انگلیس آمار تورم را منتشر خواهند کرد، ادامه پیدا کند.

جیم ویکاف، تحلیلگر فنی ارشد کیتکو گفت: به افزایش قیمت طلا خوش بین است. وی در یک یادداشت تحقیقاتی نوشت: طلا در یک روند صعودی پنج هفته ای قرار دارد و مقاومت بعدی در سطح ۱۹۰۰ دلار دیده می شود.

آدام بوتون، استراتژیست ارزی ارشد فارکس لایو گفت: انتظار دارد قیمت طلا بالاتر برود زیرا فضا در بازار معاملات آتی پس از صعود اخیر قیمت، بهبود پیدا کرده است.

با این حال همه تحلیلگران به افزایش قیمت طلا در آینده نزدیک خوش بین نبودند. اوله هانسن، مدیر استراتژی کالا در ساکسو بانک گفت: انتظار دارد پیش از این که سرمایه گذاران یک بار دیگر تلاش کنند قیمت را به سمت ۱۹۰۰ دلار ببرند، طلا به ۱۸۳۰ دلار عقب نشینی کند.

مارک چندلر، مدیرکل شرکت بانوک برن گلوبال فارکس اظهار کرد: اگر چه طلا حرکت تاثیرگذاری داشته است، اما وی متقاعد نشده است که این فلز ارزشمند می‌تواند در برابر موانع مربوط به رشد بازده اوراق قرضه و دلار قوی‌تر ایستادگی کند.

تقویت شاخص دلار و کاهش بهای طلا

صبح دوشنبه ۲۵ آوریل ( ۵ اردیبهشت) قیمت طلا در بازار جهانی نزولی است و نزدیک به کف دو هفته ای معامله می شود. تقویت شاخص دلار شاخص قیمت طلا و بحث افزایش سریع تر نرخ بهره دلار از جمله دلایل تضعیف بازار طلا است.

ساعت ۹:۱۰ صبح دوشنبه طلای نقدی با ۰.۵۲ درصد یا ۱۰.۰۹ دلار نزول به ۱۹۲۱.۵۴ دلار در اونس رسید. دامنه تغییرات قیمت تا این ساعت بین ۱۹۲۱.۵۴ و ۱۹۳۵.۷۹ دلار بود. هنوز بازار طلا در ۳۰ روز گذشته حدود ۷ دلار مثبت است.

روز دوشنبه بازده اوراق خزانه ده ساله آمریکا از قله های اخیر خود کمی عقب نشینی کرد و باعث شد افت بهای طلا محدود شود. اما انتظار می رود در جلسه ماه مه فدرال رزرو آمریکا شاخص قیمت طلا نرخ بهره دلار ۰.۵ درصد افزایش پیدا کند. با توجه به اینکه سود ثابتی برای نگهداری طلا به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد، افزایش نرخ بهره هزینه فرصت طلا را بالا برده و فشار نزولی در بازار این فلز گرانبها ایجاد می کند.

البته هنوز فاکتورهایی در جهت حمایت از بازار طلا وجود دارد که مقدار نزول آن را محدود می کند. تداوم و تشدید جنگ اوکراین و تورم فزاینده در جهان از جمله فاکتورهای مثبت برای طلا هستند. رئیس جمهور اوکراین از کشورهای غربی خواسته که تسلیحات قوی تری در اختیار این کشور بگذارند.

در هفته های آینده بازار سهام آمریکا احتمال افت بیشتری دارد زیرا حرکت فدرال رزرو برای افزایش سریع نرخ بهره ضمن افزایش بازده اوراق قرضه هزینه های تامین مالی شرکت ها را بالا می برد. عدم اطمینان ژئوپلیتیک و کمبود و تورم در زنجیره عرضه از جمله موانع دیگر پیش روی شرکت ها است. در میان سایر فلزات گرانبها نقره با ۰.۲ درصد نزول به ۲۴.۱۰ دلار در اونس رسید. پلاتین ۰.۲ درصد افت قیمت داشت و در ۹۲۸.۷۷ دلار معامله شد. پالادیوم با ۲.۳ درصد نزول به ۲۳۱۹.۷۸ دلار در اونس رسید.

تاثیر شاخص CPI بر طلا و شاخص قیمت طلا یورو/دلار ۱۴اکتبر | تحلیل EURUSD و XAUUSD

در این پست تاثیر شاخص CPI بر طلا و یورو/دلار به همراه تحلیل تکنیکال EURUSD و XAUUSD آورده شده است.

مجله افیکس‌کار: شاخص تورم مصرف کننده CPI ایالات متحده برای ماه سپتامبر دیروز اعلام شد . نرخ تورم سالانه در ایالات متحده در سپتامبر 2021 به بالاترین حد خود در 13 سال اخیر و به 5.4% رسید. شاخص انرژی 24.8 درصد و شاخص مواد غذایی 4.6 درصد افزایش یافت.

اگرچه این افزایش اندک بوده است ، اما شواهد بیشتری را ارائه می دهد . آمار دیروز نشان داد تورم بسیار بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو است . شاید تورم آنقدر گذرا نباشد که فدرال رزرو در ابتدا تصور می کرد.

مطالعه بیشتر: اخبار فارکس

با این حال ، همانطور که انتظار می رفت ،شاخص CPI اصلی (YoY) در ماه سپتامبر در 4 درصد باقی ماند.

آمار اصلی Core CPI، تورم در مواد غذایی و انرژی را حذف می کند. بنابراین ، حتی بدون این دو مشارکت کننده بزرگ ، ارقام خالص هنوز بسیار بالاتر از آن است که فدرال رزرو می خواهد!

شاخص تورمی CPI سپتامبر معیار سنجش دیگری است که به فدرال رزرو کمک میکند تا برای زمان آغاز تیپرینگ ، بتواند بهتر تصمیم گیری کند.

جفت EURUSD دیروز در 1.1525 به پایین ترین سطح خود در 15 ماه اخیر رسید. با این حال ، با دایورجنس (divergence ) بین RSI و قیمت ، امکان بازگشت وجود دارد.

نمودار روزانه یورو/دلار

نمودار روزانه یورو/دلار

با بازگشت امروز به بالاترین رقم دیروز ، EUR/USD از کانال شیب دار نزولی که از اوایل سپتامبر در آن قرار داشت ، عبور کرد.

مقاومت افقی در بالاترین سطح 11 اکتبر نزدیک به 1.1587 است. توجه داشته باشید که EUR/USD از 5 اکتبر بالاتر از 1.1600 معامله نشده است. مقاومت افقی قوی در 1.1665 قرار دارد ، که همچنین نزدیک به 38.2٪ فیبوناچی از ارتفاع 3 سپتامبر تا پایین ترین سطح دیروز ، در 1.1669 است.

سطح اصلاح 50٪ از همان بازه زمانی در 1.1747 است ، درست بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه در 1.1725. حمایت در پایین ترین سطح دیروز 1.1525 قرار دارد ، درست بالای 161.8 % فیبوناچی از پایین ترین سطح 23 آگوست تا اوج 3 سپتامبر ، نزدیک 1.1515 (نمودار روزانه را ببینید). پشتیبانی افقی درست زیر 1.1495 است.

نمودار ۴ ساعت یورو/دلار

نمودار ۴ ساعت یورو/دلار

تحلیل تکنیکال اونس طلا

با عقب نشینی دلار آمریکا (بنفع EUR/USD) ، سرانجام طلا توانست جهش کند.

XAUUSD از اول اکتبر بین 1745.97 و 1781.39 معامله می شود. امروز طلا بالاتر از محدوده و میانگین متحرک 50 روزه در 1777.04 حرکت کرد. اگر قیمت بتواند بالاتر از آن بسته شود ، میانگین متحرک 200 روزه سطح بعدی مقاومت را در 1796.15 فراهم می کند. مقاومت افقی در بالا 1801.75 و 1833.95 است.

اولین پشتیبانی در بالای محدوده نزدیک 1769.41 ، و پایین ترین سطح امروز در 1758.03 قرار دارد. پشتیبانی افقی زیر در 1721.72 و سپس پایین ترین سطح 9 اوت در 1678.88 است.

نمودار روزانه اونس طلا

در حالی که CPI شواهد بیشتری در اختیار معامله گران قرار می دهد مبنی بر اینکه فدرال رزرو در 3 نوامبر تیپرینگ را آغاز می‌کند ، معامله گران EURUSD و طلا ممکن است تیک پروفیت کنند یا معاملات فروش ضعیف را کنار بگذارند.

با این حال ، با انتشار بیشتر و بیشتر داده های ایالات متحده ، آشکارتر می شود که آیا فدرال رزرو در نشست 3 نوامبر اعلام کاهش خرید داراببها را میکند یا نه!

بازار طلا داغ شد/ رشد لاک پشتی شاخص بورس در هفته آخر مهر

در آخرین هفته مهر قیمت ارز و سکه برخلاف هفته گذشته افزایش یافت و شاخص بورس نیز اندکی رشد کرد.

قیمت طلای جهانی

به گزارش قدس آنلاین، ارز و سکه در آخرین هفته مهر ۱۴۰۰ افزایش اندکی را در قیمت تجربه کردند و این تغییرات چشمگیر نبود، از طرف دیگر برخلاف پیش بینی ها بازار سرمایه نیز رشد قابل توجهی در این هفته نداشت اما به طور کلی نسبت به هفته قبل روند مثبت بود.

شاخص کل بورس تهران، در اولین روز هفته (شنبه ۲۴ مهرماه) در ابتدای معاملات با رشد ۸ هزار و ۶۲۶ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۰۶ هزار واحدی قرار گرفت.فولاد، فملی شاخص قیمت طلا و شستا سه نماد با بیشترین تاثیر بر شاخص بورس بوده اند که در آخرین روز معاملات این هفته شاخص کل در ابتدای معاملات با رشد ۴۲ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۴۹ هزار واحد قرار گرفت.

شما می توانید با استفاده از نمودار زیر روند بازار سرمایه را در این هفته مشاهده کنید.

خبرهای منفی بورس را سرگردان کرد/ مقاومت نرخ ارز متوقف شد

تغییر اندک نرخ دلار و یورو در آخرین هفته مهر ۱۴۰۰

نرخ ارز در اخرین هفته مهر روند صعودی بود اما میزان آن چشمگیر نبود به طوری که دلار با افزایش ۶۳ تومانی از قیمت هزار و ۶۲۷ تومان به مبلغ ۲۶ هزار و ۶۹۰ تومان رسید همچنین یورو با افزایش ۳۹۵ تومانی از قیمت ۳۰ هزار و ۵۶۱ تومان به ۳۰ هزار و ۹۵۶ تومان رسید.

نمودار زیر روند نرخ دلار را در این هفته نشان می دهد.

دلار

کاهش ناچیز قیمت سکه در چهارمین هفته مهر

قیمت سکه و طلا همسو با نرخ ارز از روندی مثبت برخوردار بود که البته میزان آن اندک بود به طوری که سکه طرح جدید با افزایش ۴۰ هزار تومانی از قیمت ۱۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان به مبلغ ۱۱ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۷ هزار تومانی از قیمت یک میلیون و ۱۳۸ هزار تومان به یک میلیون و ۱۴۵ هزار تومان صعود کرد.

شما می توانید با استفاده از نمودار زیر روند نرخ سکه را در چهارمین هفته مهر مشاهده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا