فارکس سیستم

مسابقات فارکس 2022

هفت سین آلپاری

آلپاری در حال برگزاری مسابقه تجاری نوروزی ("مسابقه") است و از کلیه مشتریان دید و موجود دعوت می‌کند، در این مسابقه ثبت نام و شرکت نمایند (به استثنای معرفی کننده‌گان کارگزاران). با شرکت در این مسابقه ، یک شرکت کننده ("شرکت کننده" یا "مشتری") موافقت می‌کند تا متعهد به قوانین و مقررات موجود که از این پس به عنوان "شرایط" نام برده می‌شود) باشد زیرا موارد زیر با توافق نامه مشتری آلپاری ارائه شده است. توافق نامه‌های عملیاتی و همچنین سایر شرایط و ضوابط تجاری.

شرح و بررسی قوانین مسابقه:

در این مسابقه
‎“حساب” به معنی حساب تجاری مشتری است که مشتری پس از پذیرش شرایط فعلی حداقل مبلغ را واریز می نماید.
"دوره مسابقه" از 21 مارس 2022 (00:01) تا 21 آوریل 2022 (24:00) می باشد.
آلپاری این حق را دارد که به اختیار خود دوره تبلیغ را تمدید کند.
"حداقل سپرده" به معنای سپرده در حساب مبلغی معادل یا بیشتر از 300 دلار یا معادل آن است.
"توافق نامه‌های عملیاتی" به معنای موافقت نامه‌های منعقد شده توسط مشتری و آلپاری است که حاکی از کلیه فعالیت‌های تجاری مشتری با این سازمان می‌باشد. موافقت نامه‌های عملیاتی شامل توافق نامه مشتری، سیاست‌ها و شرایط تجارت است، زیرا این موارد ممکن است در بخش توافق نامه‌های افتتاح حساب وب سایت آلپاری یافت شود و ممکن است اصلاح شود.
جوایز" به معنای جوایزی است که در جدول 1 در زیر بند 6.1g تعریف شده است.
"فرمول محاسبه سود" به معنای فرمول محاسبه سود مندرج در بند 5.5 زیر است.
"شروع طرح": از 21 مارس 2022 تا 21 آوریل 2022 هر مشتری که در حسابهای تجاری STANDARD.MT4، ECN.MT4، PRO.ECN.MT4، STANDARD.MT5 و ECN.MT5 مبلغی بالاتر از 300 دلار واریز کند در این طرح به صورت خودکار ثبت نام می شود.
"لات استاندارد" به معنای یک مقدار استاندارد از ابزاری است که مشتری در آن تجارت می کند. در فارکس ، یک لات استاندارد 100000 واحد پول ویژه است. برای اهداف شفاف‌سازی ، یک Cent Lot برابر با 1000 واحد لات استاندارد می باشد.
وب‌سایت: https://alpariforex.org/fa
هر کلمه ای که معنای آن در اینجا تعریف نشده باشد ، معنای مندرج در توافق نامه عملیاتی را خواهد داشت.
2.2. زمانهای ذکر شده در اینجا باید به معنی EET / EEST می‌باشد.

معیارها و استانداردهای رقابت

3.1 برای شرکت در مسابقه ، باید شرایط زیر را رعایت کنید:

a) شما مشتری احراز هویت شده آلپاری هستید، که مطابق با موافقتنامه‌های عملیاتی واجد شرایط تجارت می باشید.

b) شما با توجه به حداقل سپرده قابل اجرا و / یا سایر الزامات شرکت بین المللی آلپاری ، یک حساب تجارت زنده را با این شرکت مدیریت می‌نمایید؛

c) شما "حداقل سپرده" را در دوره مسابقه واریز کرده‌اید.

شرایط تجارت

4.1 این مسابقه فقط برای کلیه CFD ها (به استثنای CFD در سهام) ، فارکس و فلزات گرانبها کاربرد دارد.

4.2. این مسابقه فقط برای حساب‌های زیر قابل استفاده است:

حسابSTANDARD.MT4، حساب ECN.MT4، حساب PRO.ECN.MT4، حــــــساب STANDARD.MT5 و

شرایط مخصوص مسابقه

5.1. هر حساب تجاری (مراجعه به بند 4.2) بصورت جداگانه، مشروط بر حداقل واریز 300 دلار در آن حساب، واجد شرایط برای شرکت در مسابقه می باشد.

5.2 درخواست‌های انصراف باید بطور معمول طی دوره مسابقه، با توجه به شرایط استاندارد مسابقه مسابقات فارکس 2022 که در قراردادهای عملیاتی ارائه شده اند، پردازش شوند.

5.3 انتقال (های) وجوه بین حساب ها به عنوان حداقل سپرده (ها) برای اهداف این مسابقه در نظر گرفته نمی شود.

5.4 با شروع دوره مسابقه، شرکت کنندگان می‌توانند به طور عادی تجارت کنند. هنگام تعیین برندگان مسابقه ،این معاملات انجام شده در دوره مسابقه طبق فرمول محاسبه سود مندرج در پاراگراف 5.5 در زیر درنظر گرفته می شود.

"فرمول محاسبه سود"

5.5 با توجه به بند 6.1c) در زیر ، برندگان مسابقه می‌توانند شرکت کنندگانی باشند که طبق فرمول محاسبه سود ، بالاترین نسبت سود را به صورت درصد در ساعت 23:59:59 به وقت سرور در آخرین روز از ساعت مربوط به دوره مسابقه، از کل مجموعه مسابقات. در فرمول محاسبه سود فقط فرمهای استاندارد معامله خواهد شد.

فرمول محاسبه سود:

سود (%) = [سود / (سهام شروع + سپرده)] * 100

5.6 به منظور محاسبه فرمول سود:

  • "سپرده (ها)" ، به معنای مجموع تمام سپرده ها به حساب تجاری (سپرده های خارجی و داخلی) انجام شده در حساب تجاری در طول دوره مسابقه (از 21.03.2022 الی 21.04.2022) می باشد.
  • "سود" به معنای سود/ضرر نهایی مشتری برای تمام عملیات تجاری در دوران مسابقه، از زمانی که حداقل مبلغ 300 دلار در حساب تجاری اش واریز شده تا 21.04.2022 می باشد.
  • "سود%" به معنای درصد سود است ، در صورت وجود ، پس از بررسی سود در رابطه با حساب شرکت کننده. سود٪ با توجه به اینکه به روز رسانی می‌شود ، در "کابین شخصی" قابل مشاهده است.
  • "شروع سرمایه" به معنای سرمایه شناور (مسابقات فارکس 2022 مسابقات فارکس 2022 بالانس + سود شناور – ضرر شناور) در حساب شرکت کننده که از روزی که سپرده مشتری به بالای 300$ رسیده، می باشد.

مثال: مشتری در تاریخ 23.03.2022 مبلغ 160$ به حسابش واریز کرده است.

در روز مسابقات فارکس 2022 25.03.2022 در ساعت 11:33 صبح مشتری واریز دیگری با مبلغ 200$ داشته و حالا مبلغ واریزی وی به بالای 300$ رسیده است.

تاریخ شروع سرمایه برای این مشتری از 25.03.2022 ساعت 00:00:00 در نظر گرفته می شود.

- اگر موجودی حساب شرکت کننده کمتر از 0 دلار یا معادل آن باشد ، در محاسبه فرمول موجودی ثابت برابر با 0 دلار یا معادل آن خواهد بود.

5.7 در محاسبه سود ، کلیه جایگاه‌های باز در حساب کاربر، از ساعت 23:59:59 به سرور در تاریخ 12 آوریل 2022 باید با آخرین قیمت پیشنهادی در بستر معاملات تجاری آلپاری در نظر گرفته شود. محاسبه باید ظرف 12 ساعت از زمان بسته شدن آخرین روز، تکمیل نهایی شود.

موقعیت های فروش با استفاده از قیمت Ask محاسبه می شود در حالیکه موقعیت خرید بلند با استفاده از قیمت Bid محاسبه می شوند.

باید نکات زیر را در نظر داشت:

  • موقعیت‌هایی که قبل از دوره مسابقه باز می شوند و در دوره مسابقه بسته می شوند.
  • موقعیت‌هایی که قبل از دوره مسابقه باز می‌شوند و در ساعت 23:59:59 به وقت سرور در تاریخ 12 آوریل 2022 باز مسابقات فارکس 2022 هستند.
  • موقعیت‌هایی که در دوره مسابقه باز و بسته می‌شوند.
  • موقعیت‌هایی که در دوره مسابقه باز می شوند و در ساعت 23:59:59 در سرور 21 آوریل 2022 باز هستند.

5.8 آلپاری در طول دوره مسابقه صفحه امتیاز شرکت کنندگان پیشرو را حفظ می‌کند که سود این مسابقه را در وب سایت نشان بدهد.

جوایز مسابقه

الف) جوایز موجود در جدول 1 در زیر شرح داده شده است.

ب) در صورتی که دو یا چند شرکت کننده دارای درصد یکسان باشند (تا نقطه اعشار دوم) ، در این صورت شرکت کننده با کوچکترین تسویه حساب در رتبه بالاتر قرار خواهد گرفت. در حالی که هنوز دو یا چند شرکت کننده با نتیجه یکسان وجود دارند ، و آن دسته از شرکت کنندگان حق دریافت یک جایزه را دارند ، پس این جایزه به طور مساوی بین این رقابت کننده‌ها تقسیم می شود.

ج) ظرف 10 روز پس از پایان مسابقه ، برندگان واجد شرایط از طریق پست الکترونیکی، از نتایج آگاه خواهند شد..

د) جوایز فقط با توجه به موافقت نامه های عملیاتی ، به مشتریانی که موقعیت "تایید شده" دارند ، اعطا می شوند.

ه) در صورتی که یک برنده واجد شرایط ، مدارکی را که لازم است برای دریافت جوایز در مدت 5 روز کاری، ارائه نکنند، این جوایز ابطال می‌شوند. (در صورتی که برنده موفق به تایید مدارک نشده باشد)

و) لیست نهایی برندگان در وب سایت اعلام می شود

ه) جوایز قابل جایگزین شده با مقدار پولی آنها با توجه به نرخ موجود در لحظه در بازار هستند. در صورتیکه مشتری از دریافت جایزه یا معادل پولی آن امتناع کند، آلپاری پرداخت و ارسال جایزه را کنسل خواهد کرد.

جدول ۱/ جوای

رتبه برندگان جایزه

نفر اول سمند
نفر دوم سفر به ترکیه یا تفلیس گرجستان
نفر سوم سینمای خانگی
نفر چهارم مونیتور منحنی سامسونگ
نفر پنچم یک سکه کامل طلای بانکی
نفرششم ساعت مچی اپل یا سامسونگ
نفر هفتم سفر داخلی

موارد متفرقه

7.1 آلپاری حق دارد صلاحیت هر شرکت کننده را رد کند اگر:

الف) نقض این شرایط یا هر اصطلاح توافق نامه عملیاتی اتفاق افتد.

ب) آلپاری دلایل منطقی برای باور داشتن به سوء استفاده در این مسابقه را داشته باشد.

ج) شرکت کننده با بی اعتمادی و / یا بد دهنی و / یا کلاهبرداری و / یا به روشی که مطابق با اصل و معنی مسابقه نباشد عمل کند.

7.2 بدین ترتیب هر شرکت کننده صریحاً موافقت می کند که آلپاری:

الف) می تواند نام و جزئیات مربوط به مشارکت خود را در مسابقه در وب سایت ها یا هر انتشار دیگری (الکترونیکی یا غیره) به طور علنی اعلام کند.

ب) با استفاده از عكس متقاضی به هر شیوه و نشریات مناسب كه آلپاری تصمیم به استفاده از آن را بگیرد ، بدون هیچگونه مراجعه و جبران خسارت ، و اینكه شرکت كننده حق كپی رایت و حقوق مالکیت معنوی را نسبت به استفاده از چنین عکس هایی نسبت به فعالیت تبلیغی یا مسابقات را داشته باشد؛

ج) ممکن است مصاحبه ای را با شرکت کننده انجام دهد و از مصاحبه گفته شده در هر نشریه ‌ای استفاده کند همانطور که مایل است در رابطه با مسابقه یا فعالیت های تبلیغاتی بین المللی آن را به کار گیرد.

7.3 در صورت بروز هرگونه اختلاف در مورد اصطلاحات فوق ، این اختلاف یا تفسیر نادرست توسط آلپاری حل و فصل می شود ، با حسن نیت عمل می کند و آنگونه که باید ، با صلاحدید و منطق خود، صحیح و مناسب به نظر می رسد. تصمیم شرکت بین‌المللی آلپاری نهایی و لازم الاجرا است.

7.4 آلپاری حق خود را محفوظ نگه می دارد و می تواند این مسابقه را تغییر، اصلاح، تعلیق، لغو یا خاتمه دهد یا هر وجهی از این مسابقه را در هر زمان با توجه به اعلام قبلی به شما ارائه کند. تحت هیچ شرایطی شرکت آلپاری مسئولیت عواقب هرگونه تغییر ، اصلاح ، تعلیق ، لغو یا خاتمه مسابقه را بر عهده نخواهد گرفت.

7.5 هرگونه نشانه یا سوء ظن در مورد کلاهبرداری، دستکاری، واریز وجه یا پاداش یا مبادله،یا اشکال دیگر فعالیت فریب دهنده یا کلاهبرداری در حساب مشتری یا چندین حساب باآلپاری، هرگونه معامله ای و یا تراکنش مالی را مختومه و باطل خواهد کرد.

7.6 با توجه به زبان ترجمه شده این سند ، در صورت بروز اختلاف بین دو زبان، متن انگلیسی نسخه الزام آور خواهد بود.

7.7 لازم به ذکر می باشد که شرکت کنندگان عزیز در این طرح تشویقی، میتوانند نتایج مسابقه را بر روی پیج اینستاگرام آلپاری و هم بر روی وب سایت آلپاری مشاهده کنند.

پاداش فارکس - بهترین جوایز فارکس 2022

Bonus HotForex

چگونه می توان از Exness بدون معامله در سال 2022 درآمد کسب کرد

آخرین خبرها

نحوه ثبت نام و باز کردن یک حساب تجاری در Exness

نحوه ثبت نام و باز کردن یک حساب تجاری در Exness

واریز و برداشت در Exness با استفاده از WebMoney

واریز و برداشت در Exness با استفاده از WebMoney

واریز و برداشت با استفاده از Perfect Money on Exness

واریز و برداشت با استفاده از Perfect Money on Exness

DMCA.com Protection Status

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

اعلان خطر عمومی: محصولات بازرگانی ارائه شده توسط شرکت ذکر شده در این وب سایت ریسک بالایی دارند و می توانند باعث از بین رفتن کل سرمایه شما شوند. شما باید در نظر بگیرید که آیا توانایی پرداخت خطر بالای از دست دادن پول خود را دارید یا خیر. قبل از تصمیم گیری برای تجارت ، باید اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را در نظر گرفته اید و اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه خود را در نظر گرفته اید.

مشاوره رایگان بازار فارکس

شنبه 01/5/08 ، شیراز , (اخبار رسمی): پس از ثبت نام در بروکر آمارکتس و واریز مبلغ حداقل 100 دلار شما می‌توانید به آیدی تلگرام وبسایت گوگل فارکس به آدرس https://t.me/googleforex_net پیام ارسال کنید و نیم ساعت مشاوره رایگان فارکس به عنوان هدیه از ما دریافت کنید.

مشاوره ی رایگان بازار فارکس

آموزش بورس بین الملل - فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید.

دریافت نیم ساعت مشاوره رایگان فارکس به عنوان هدیه از وبسایت گوگل فارکس

هدف مشاوره کمک به شما در جهت سودآوری در بازار است. در طی این مشاوره استراتژی معاملاتی به شما پیشنهاد می‌شود. نقاط قوت و ضعف سیستم معاملاتی فعلی شما بررسی میشود و همچنین میتوانید تمامی سوالات مالی خود را از کارشناس بازار فارکس بپرسید.

دریافت تحلیل های رایگان عمومی و vip:

فیلم تحلیل های رایگان عمومی به زبان فارسی می‌باشد که می‌توانید همه روزه از کانال تلگرامی بروکر آمارکتس مشاهده کنید. این فیلمهای روزانه تحلیل تکنیکال نمادها و جفت ارزها می‌باشد.

تحلیل های رایگان vip زمانی‌که موجودی حساب مشتری بالای 5هزار دلارباشد، ارسال می‌شود. تحلیل های VIP که تحلیل های تخصصی هستند، توسط بخش فنی تهیه می‌شوند. طبق آمار دریافتی این تحلیل ها ، میانگین 1000 پیپ سود ماهیانه داشته اند. این تحلیل ها به صورت هفتگی برای مشتریانی که عضو هستند ایمیل می‌شود.

مزایای بروکر آمارکتس نسبت به سایر بروکرها برای معامله گران ایرانی

مزایای بروکر آمارکتس نسبت به سایر بروکرها آن را به یک بروکر فوق العاده برای معامله گران ایرانی تبدیل می کند. این بروکر از زبان فارسی پشتیبانی می کند و معامله گران ایرانی می توانند از وب سایت آمارکتس به راحتی استفاده کنند. حتی قبل از ثبت نام، می توان از طریق دکمۀ قرار گرفته در بالای وب سایت، زبان را به فارسی تغییر داد و مطالب آموزشی، منوها و طرح های تشویقی را به راحتی مطالعه کرد.

افتتاح حساب در بروکر AMarkets برای معامله گران ایرانی بسیار آسان تر از سایر بروکرها است. می توان از شماره موبایل ایرانی برای افتتاح حساب استفاده کرد و به انواعی از حساب ها از جمله حساب استاندارد و حساب بدون سواپ یا همان حساب اسلامی دسترسی داشت. هر حساب تا سقف 20 هزار یورو به وسیلۀ صندوق جبران خسارات تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. همچنین نیازی نیست برای استفاده از ابزارها و ویژگی های حرفه ای، حساب خود را به حساب ECN ارتقا دهید. چرا که تمامی این موارد و آپشن ها در حساب استاندارد نیز قابل استفاده هستند. کاربران ایرانی می توانند به راحتی شماره و ایمیل خود را تایید کنند و از مدارک شناساییِ در دسترس برای احراز هویت در وب سایت بروکر استفاده کنند.

بروکر آمارکتس دارای آپشن های زیادی برای واریز و برداشت وجه است. حداقل مبلغ واریزی در حساب استاندارد 100 دلار یا یورو است. این مبلغ را بدون کارمزد به روش های مختلفی مسابقات فارکس 2022 می توان به حساب اضافه کرد. آمارکتس از سیستم های پرداخت متنوعی مثل واریز ریالی ، وب مانی، پرفکت مانی، اسکریل و نتلر و… پشتیبانی می کند. کاربران علاوه بر دلار و یورو می توانند برای واریز از رمز ارزهایی مثل بیت کوین و تتر استفاده کنند. همچنین واریز و برداشت ریالی یکی از مزایای بروکر آمارتکس برای کاربران ایرانی محسوب می‌شود.

بررسی امکانات بروکر AMarkets

مزایای بروکر آمارکتس نسبت به سایر بروکرها را می توان ابزار حرفه ای و مسابقات فارکس 2022 رایگانی مثل ربات های معاملاتی، سرورهای مجازی اختصاصی، سیستم کپی تریدینگ ، اندیکاتور Sentiment و اندیکاتور Autochartist در نظر گرفت. سیستم کپی تریدینگ برای سرمایه گذاری بلند مدت و همچنین افراد تازه کار مناسب است. ربات های معاملاتی به معامله گران اجازه می دهند دارایی های خود را با اطمینان بیشتری مدیریت کنند. همچنین اندیکاتورها، امکان معاملات هوشمند را فراهم می کنند. هر کدام از این ابزار و آپشن ها در پنل کاربران قابل دسترس هستند و برای استفاده از آن ها نیاز به ارتقای حساب وجود ندارد.

بررسی امکانات بروکر AMarkets نشان می دهد در این بروکر می توان به صورت حساب دمو (حساب آزمایشی) به انجام معامله پرداخت و تجربه کسب کرد. همچنین می توان معاملات مسابقات فارکس 2022 باز از دیگر بروکرها را به آمارکتس انتقال داد. حساب استاندارد از معاملات با لوریج بالا پشتیبانی می کند. همچنین در حساب استاندارد، معامله در بازارهایی مثل فلزات، کالاهای اساسی و رمز ارزها در تعداد زیادی نماد معاملاتی امکان پذیر است.

یکی از مزایای بروکر آمارکتس نسبت به سایر بروکرها اسپرد پایین آن برای معاملات محسوب می‌شود. معامله گران می توانند در حساب استاندارد با اسپرد بسیار پایین به انجام معاملات بپردازند. همچنین بروکر آمارکتس امکان استفاده از کپی تریدینگ را با حساب RAMM برای کاربران فراهم می کند. حساب RAMM دارای گزینه هایی برای محافظت از دارایی در برابر ریسک های بازار است.

بررسی عملکرد بروکر آمارکتس برای ترید و تجارت آنلاین

مزایای بروکر آمارکتس نسبت به سایر بروکرها نشان می دهد که این بروکر یکی از بهترین بروکرهای فارکس برای معامله گران ایرانی محسوب می‌شود. آمارکتس یک شرکت و کارگزاری شناخته شده در زمینۀ فارکس محسوب می‌شود که مورد اعتماد بسیاری از معامله گران در سراسر دنیا است. این بروکر شرایط مناسب را برای مشتریان خود فراهم می کند تا بتوانند سود خوبی از معاملات فارکس کسب کنند.

برای معرفی مزایای بروکر آمارکتس نسبت به سایر بروکرها می توان به طیف گسترده ای از ابزارهای معاملاتی، پلتفرم های محبوب، اجرای سریع سفارشات و پشتیبانی بسیار حرفه ای از کاربران مناطق مختلف جهان اشاره کرد. بروکر آمارکتس از پلتفرم هایی مثل متاتریدر 4 و متاتریدر 5 پشتیبانی می کند و معامله گران ایرانی می توانند از امکانات و ابزار این پلتفرم های معاملاتی استفاده کنند. دارایی های قابل معامله در این بروکر عبارت هستند از: جفت ارزها، ایندکس، سهام، فلزات، کریپتوکارنسی، ارزهای دیجیتال، اوراق قرضه و کالاهای اساسی. بنابراین معامله گران می توانند با استفاده از آمارکتس، سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف را تجربه کنند.

اپلیکیشن متاتریدر آمارکتس:

اپلیکیشن متاتریدر آمارکتس بر روی دونسخه ی اندروید و ios طراحی شده است. با نصب نرم افزار پلتفرم معاملاتی نسخه ی تلفن همراه آمارکتس، میتوانید حساب‌های خود را مدیریت کنید و از آخرین تحلیل های بازار و اخبارهای اقتصادی مطلع شوید.

نکات تکمیلی

این بروکر در حال حاضر یکی از بهترین بروکرها برای معامله گران ایرانی محسوب می‌شود. تیم پشتیبانی قدرتمند یکی دیگر از مزایای این بروکر محسوب می‌شود. امکان پشتیبانی با زبان فارسی موجب می‌شود کاربران ایرانی بتوانند پاسخ سوالات خود را در زمان کم دریافت کنند ؛ چیزی که در دیگر بروکرهای فارکس کمتر دیده می‌شود.

لیگ والیبال ملت‌ها 2022؛ تمرین تیم ملی در سالن اصلی مسابقات

لیگ والیبال ملت‌ها 2022؛ تمرین تیم ملی در سالن اصلی مسابقات

تیم ملی والیبال ایران پیش از شروع لیگ ملت‌ها 2022 یک جلسه تمرین در سالن اصلی مسابقات در برازیلیا برگزار کرد.

به گزارش ایلنا، لیگ ملت‌ها سال 2022 در گروه مردان از ساعت یک بامداد چهارشنبه 18 خرداد با دیدار صربستان و بلغارستان از گروه دوم در شهر اوتاوا آغاز می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران نیز در گروه اول این رقابت‌ها از ساعت یک و 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 18 خرداد در شهر برازیلیا به مصاف چین می‌رود.

شاگردان بهروز عطایی سرمربی تیم ملی ایران سه‌شنبه شب به وقت محلی تمرین توپی پرفشاری را در سالن اصلی مسابقات لیگ ملت‌ها در برازیلیا برگزار کردند.

در این تمرین بازیکنان ابتدا گرم کردند و سپس به تمرین سرویس و دفاع کردن پرداختند و عطایی سرمربی تیم ملی به دفعات تمرین را متوقف و نکاتی را به بازیکنان یادآوری کرد.

در ادامه بازیکنان به دو دسته تقسیم شدند و تاکتیک‌های مدنظر کادر فنی برای مقابله با تیم چین را مرور کردند تا بعد از 150 دقیقه تلاش بازیکنان، تمرین تیم ملی در سالن اصلی مسابقات به پایان برسد.

نکته جالب آنکه در دقایق پایانی تمرین، تیم ملی استرالیا زودتر به سالن آمد تا نظاره گر عملکرد شاگردان عطایی باشد.

با نظر بهروز عطایی، تیم ملی والیبال ایران یک نوبت تمرین توپی دیگر تا قبل از رویارویی با تیم ملی چین خواهد داشت.

برندگان مسابقه عکاسی جهانی سونی در سال ۲۰۲۲ – دو عکاسی ایرانی با عکس‌هایی از کرمانشاه و روستای تنگی سر سنندج در میان برندگان: شبنم ملکی و میلاد نعلبندیان – گالری عکس

برندگان جوایز عکاسی جهانی سونی در سال ۲۰۲۲ مشخص شدند. با مرور عکس‌های برنده، مجموعه‌ای واقعا خیره‌کننده از سبک‌ها و سوژه‌های عکاسی، از مناظر زیبا گرفته تا عکاسی خیابانی سورئال را می‌توانیم ببینیم.

در مسابقه سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۷۰ هزار نفر از سراسر دنیا شرکت کرده بودند.

هیدکو کاتائوکا، که ریاست هیئت داوری مسابقه در قسمت آزاد را برعهده داشت، گفته: «خلاقیت و اصالت در انتخاب یک تصویر برنده بسیار مهم بود و دیدن هیجان و شادی عکاس‌ها هنگام ثبت لحظه فوق‌العاده بود. عکس‌های این مسابقه هر کدام در حکم یک بیانیه بصری منسجم در مورد یک موقعیت یا شرایط خاص را به شیوه‌ای بصری زیبایی هستند.»

بر خلاف چند سال گذشته که عکاسی تحت تأثیر همه‌گیری جهانی کرونا قرار گرفته بود، فهرست نهایی ۲۰۲۲ تحت تأثیر ترکیب‌بندی‌های هندسی ظریف و انتزاع‌های عجیب و غریب است. «مدیریت خشم اسکات ویلسون» نمونه‌ای عالی است که با تصویری خاطره‌انگیز از یک اسب نر موستانگ وحشی که گرد و غبار به پا کرده، را نشان می‌دهد. این عکس در بخش دنیای طبیعی و حیات وحش برنده شد.

عکس‌های سیاه و سفید بیشتری در فهرست منتخب‌های دیده می‌شود، از جمله عکس برنده در بخش معماری از آنتونی چان از یک ساختمان صنعتی در هنگ کنگ و عکس دیدنی ویسنته آنسولا از آفتابگردان‌های پژمرده در یک مزرعه روستایی اسپانیا.

صندلی ماساژور
خرید سرور مجازی

با هم عکس‌های منتخبی را از بین برنده‌ها مروز می‌کنیم:

تولید انرژی از باد در یک جزیره یونانی. ادوارد گوتسکو، رومانی

ستاره‌ها و شفق‌های شمالی بر فراز کلبه‌ها، گذرگاه هچر، آلاسکا – هال گیج، ایالات متحده آمریکا

بالن‌های زیبا. کاپادوکیه، ترکیه- امره چاکماک

یک اسب نر موستانگ وحشی طوفان در مکانی در شمال غربی کلرادو گرد و خاک به پا کرده، اسکات ویلسون، بریتانیا

مزرعه‌ای از گل‌های آفتابگردان پژمرده در کاستیا – لئون – عکس از ویسنته آنسولا، اسپانیا

پرواز دست جمعی به عنوان یک موجود منسجم : سار‌ها بر فراز لاف انل در شهرستان وستمیت، ایرلند، جیمز کروبی، ایرلند

پناهگاه قطب شمال، در جزیره‌ای در یک ساعت از بودو، نروژ- مارکوس اک، نروژ

ساحل Patenga در چیتاگونگ، بنگلادش Samiran Chakraborty

این حیوانات که عضو یک سیرک هستند، هفته‌ای دو بار مسابقات فارکس 2022 در آب‌های کم عمق رودخانه کاراتوآ در بنگلادش حمام می‌کنند – سوجون آدیکاری

مردی به عکسی در اندازه واقعی از دایناسور تیرانوسوروس رکس در سنگاپور خیره شده – کنتایا نیو

ایسلند – اولیویه ووگن

طوفان‌های شدید نیمه‌شب بر فراز دریای اژه، منظره‌ای از صخره‌ای بر فراز چورا در جزیره فولگاندروس- در اکتبر ۲۰۲۱ – آنارگیروس دکاوالاس، یونان

غروب زمستانی در پارک ملی کرکونوشه – مارتین موراوک، جمهوری چک

گذرگاه موندالا ۵۳۶۳ متر بالاتر از سطح دریا است و تنها راه رسیدن به کوه کولا کانگری است – یانگ شو – چین

طوطی‌های ماکاو‌ در طول پرواز صبح زود خود در کاراکاس، ونزوئلا- عکس از Isabela Eseverri، ونزوئلا

زندگی روزمره جمعیت روستایی در Corrientes، آرژانتین- عکس از خوان کروز اولیوری ، آرژانتین

فرهنگ خیابانی – هانوی ویتنام – عکس از Thanh Nguyen Phuc

آلمان – جسیکا مون

گلدینگادالیر، جوانترین آتشفشان ایسلند – عکس از لوئیس مانوئل ویلارینو لوپز- اسپانیا

گوزن قرمز -در پارک ریچموند، لندن – عکس از توماس بری از ایرلند

ساختمان بازیگوش- عکس از Zeynep Demirhan، ترکیه

دریاچه نمک – مظفر مورات ایلهان، ترکیه،

قایم موشک- بریس‌تریبولت، سوئیس

پرواز به سوی ماه – خواکیم کینر- ، آلمان

ساختمان جدید مرکز ملی قلب سنگاپور – محمد نجیب بن عبدالرحمن

یک زن جوان در یک کارگاه چتر، درست کردن یک چتر سنتی برمه‌ای در ماندالای، میانمار – عکس از ساراوت وان ست، تایلند

نرو! عکس از Zhenhuan Zhou، چین

گردآورنده‌های عسل، بنگلادش – عکس Utsab Ahamed Akash

پارک ملی Maasai Mara- عکس از Tiho Trichkov

کرمانشاه، ایران – شبنم ملکی

عکسی از داک آلبرت از منظره شهری لیورپول که با استفاده از گوشی Pixel 6 Pro و یک لنز اضافی گرفته شده:

روستای تنگی سر سنندج، کردستان – میلاد نعلبندیان، ایران

نمای ساختمان شرکت هانوی FPT ، در یک شب بارانی، خان لو ویت، ویتنام

این سومین انفجار از چهار انفجار است که طی چهار روز انجام شد و سیلویی در کالیاری در ایتالیا را تخریب کرد- عکس از Giulio Casti،

فوران شبانه آتشفشان اتنا – عکس از فرناندو‌ف امیانی، ایتالیا

گواپیلس، کاستاریکا – قورباغه درختی تاجدار – عکس از دینورا گرائو ابسکورا، مکزیک

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا