فارکس سیستم

تاثیر نرخ بهره در بازار فارکس

آموزش تحلیل بنیادی تاثیر نرخ بهره در بازار فارکس

نرخ بهره را میتوان به روش های گوناگونی تعریف کرد.مبلغی که در هنگام بهره برداری از سرمایه پرداخت میشود به بهره معروف است.چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه به درصد حساب شود با آن اندازه یا نرخ بهره گفته میشود.
به صورت دیگر نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار پرداخت میشود و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان میکنند.
از یک سو میتوان گفت نرخ بهره،جایزه به تعویق انداختن مصرف است.در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد میتواند قدرت خرید امروز را با قدرت خرید آینده مبادله کند.از این رو هر فردی با توجه به نرخ بهره جاری می سنجد که آیا باید اکنون مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تعویق بیندازد.پس نرخ بهره نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی میکند.
از سوی دیگر نرخ بهره در حقیقت برای اقتصاد سازوکاری را ایجاد میکند که مردم را در تصمیم به تاثیر نرخ بهره در بازار فارکس چگونگی تخصیص درآمد به کالاها و خدمات در طی زمان راهنمایی میکند.
کینز به عنوان یک اقتصاد دان برجسته به بهره به صورت ویژه ای مینگرد.از نظر وی بهره نرخی است که میزان تمایل مردم به نگهداری ثروت به صورت پول نقد را تعیین میکند و به عبارت دیگر نرخ بهره تعادل بین صورتهای مختلف دارایی و میزان پول نقد را موجب میشود.همچنین او معتقد بود که نرخ بهره مبلغی است که بابت استفاده از وام یا اعتبار پرداخت میشود.از این دیدگاه نظری نرخ بهره جبران هزینه تورم است.همچنین نرخ بهره نشان میدهد که آیا بازدهی و سرمایه گذاری در یک طرح خاص مناسب است؟
اگر بخواهیم نرخ بهره را از دیدگاه های مختلفی درجه بندی کنیم داریم:

از دیدگاه خانوار و مصرف کننده:
زمانی که شخصی برای به دست آوردن مصرف بیشتر در آینده مصرف کنونی را به تعویق بیندازد نرخی را در نظر میگیرد.این نرخ نمایانگر پولی است که شخص حاضر شده که با قدرت خرید آینده معاوضه کند و به نرخ بهره مشهور است.
از دیدگاه سرمایه پذیر:
نرخی را که یک شخص در هنگام بهره برداری از سرمایه میپردازد به نرخ بهره مشهور است.
از دیدگاه یک بنگاه اقتصادی:
از دیدگاه یک تولید کننده نرخ بهره به معنی آن است که آیا باید تولید کند و اگر تولید کند به چه میزانی استفاده از اعتبارات برای وی هزینه دارد و چگونه باید سرمایه ها را به این امر اختصاص دهد.

اساسا در اقتصاد هر چیزی قیمتی دارد. مسایلی همچون میزان عرضه و تقاضا و عوامل اثر گذار بر روی عرضه و تقاضا نقشی اساسی در تعیین قیمتها دارند.
قیمت ، میزان ارزشی است که ما برای آن کالا در نظر میگیریم و قیمت به ما پیام میدهد که چگونه منابع پولی خود را صرف آن کنیم.براین اساس پول نیز ارزش دارد.ارزش پول همان نرخ بهره است.

نرخ بهره مهمترین و برترین عامل اثر گذار بر روی نرخ های مبادلات ارزمی باشد بنابراین برای معامله گران در بازار فارکس بخصوص تحلیلگران فاندامنتال (بنیادی) بسیار قابل توجه می باشد.معمولا نخستین پند و اندرزی که در تحلیل بنیادی به معامله گران تازه کار داده میشود آن است که مراقب نرخ های بهره باشید.البته گفتن این موضوع بسیار ساده تر از انجام دادن آن است.
به طور کلی نرخ بهره بالاتر سبب تقویت ارز یک کشور میشود.همچنین با ثابت نگاه داشتن سایر عوامل کاهش نرخ بهره موجب تضعیف نرخ ارز در یک کشور میشود.با این وجود سرمایه گذاران باید به نرخ بهره واقعی نسبت به نرخ بهره اسمی توجه کنند.نرخ بهره اسمی بر عکس نرخ بهره واقعی،تورم را به حساب می آورد.نرخ بهره بانک های مرکزی و تجاری از دیدگاه اقتصادی به مفهوم نرخ بهره اسمی است و میزان توان و قدرت خرید به عنوان بهره واقعی در نظر گرفته میشود.
در واقع داریم:
نرخ بهره اسمی=نرخ بهره واقعی+نرخ تورم انتظاری.

چگونه بانک های مرکزی با تغییر نرخ بهره اقتصاد را کنترل میکنند؟
بنگاه های اقتصادی به نرخ اعتباراتی که از بازارهای مالی میگیرند واکنش نشان میدهند.اگر سطح نرخ بهره با توجه به شرایط و تعادل های اقتصادی کاهش پیدا کند میتواند منجر به افزایش سرمایه گذاری شود.به طور طبیعی چیزی که ارزان باشد بیشتر از آن استفاده میشود.
در واقع اقتصاد امریکا هم به دلیل آنکه بنگاه های اقتصادی نمیتوانند بیشتر سرمایه گذاری کنند با مشکل مواجه شدند چرا که نرخ های بهره آنقدر بالا بود که برای آنها صرف نداشت که از بانک ها و موسسات مالی وام دریافت کنند.در نتیجه فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش داد تا باعث افزایش سرمایه گذاری شود و اقتصاد را از رکود بیرون بیاورد.
اگر به درون بنگاه های اقتصادی آمریکا نگاهی بیندازیم و نماگرهای آن را بررسی کنیم متوجه میشویم که مثلا وضعیت خانه سازی در امریکا خوب نیست.بنگاه ها نمیتوانند خوب تولید کنند و سطح انتظارات آنها نسبت به آینده پایین آمده است.بانک مرکزی با این آمار متوجه میشود که در حال حاضر وضعیت مناسبی از سطح بهره نیست و در نتیجه با اتخاذ سیاست های پولی در جهت افزایش رشد و کنترل چرخه اقتصاد قدم بر میدارد.اتخاذ این سیاست ها بر خانوارها هم اثر میگذارد چرا که هر چه نرخ بهره بالاتر باشد مردم نیز کمتر مصرف میکنند.
در نتیجه با افزایش مصرف،بنگاه ها نیز بیشتر تولید میکنند و این مسئله باعث خارج شدن اقتصاد از شرایط بحرانی میشود.پس تغییرات نرخ بهره بر روی هر دو کارگزار بزرگ اقتصاد یعنی خانوارها در مصرف و بنگاه ها در تولید اثر میگذارد.
از طرف دیگر زمانی که اقتصاد از رکود فاصله میگیرد و اقتصاد با رونق مواجه میشود نرخ بهره باید افزایش پیدا کند.به دلیل آنکه ارزش پول حفظ شود و بیش از حد سرمایه گذاری و تولید انجام نشود.چرا که در این صورت هم مصرف افزایش می یابد و تورم ایجاد میشود و هم تولید به جایی خواهد رسید که بیش از مصرف در اقتصاد باشد.
بنابراین زمانی که تورم ایجاد میشود بانک مرکزی نرخ بهره را بالا میبرد.در واقع بنگاه های اقتصادی سرمایه گذاری میکنند که این مسئله باعث تورم میشود که به آن میگوییم تورم عمومی ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها ناشی از بنگاه های اقتصادی.اگر بهره افزایش نیابد آنقدر تقاضا افزایش می یابد و آنقدر بنگاه ها تولید میکنند که همانطور که گفتیم به جایی میرسد که دیگر کسی از آنها نمی خرد و در نتیجه بنگاه ها ورشکست میشوند.یعنی رشد اقتصادی بی رویه ایجاد میشود.بانک مرکزی موظف است که سطح تولید را با سطح قیمت و در نتیجه مصرف هماهنگ کند.میزان درآمد خانوارها را با میزان تولیدات هماهنگ میکند.در واقع با افزایش بهره موجب میشود که هزینه گرفتن پول افزایش یابد تا بدانند پول ارزشمند است و بیش از حد تولید نکنند و نتوانند آن را بفروشند.
بنابراین با افزایش رشد اقتصادی شاهد تورم ناشی از کارکرد اقتصاد خواهیم بود که بانک مرکزی نیز برای کنترل آن و تنظیم اقتصاد بهره را بالا میبرد.
هدف بانک مرکزی تثبیت قیمت ها و ثبات در بازارهای مالی است.ثبات در بازارهای مالی با رشد اقتصادی میسر میشود.

نتیجه:
زمانی که شاخص های اقتصادی هر بخش از اقتصاد(خانوارها،بنگاه ها و. )با کاهش مواجه میشوند ما از این مسایل نتیجه میگیریم که احتمالا بانک مرکزی برای کنترل این شرایط نرخ بهره را کاهش خواهد داد.کاهش بهره نیز همانطور که گفتیم موجب فروش آن ارز در بازارها در نتیجه شاهد کاهش ارزش آن ارز در بازار فارکس خواهیم بود.
نرخ بهره بسیار با اهمیت است.ما به عنوان یک معامله گربنیادی (FUNDAMENTAL) باید ارزهایی که انتظارات افزایش بهره در آنها وجود دارد را خرید کنیم و ارزهایی را که با انتظارات کاهش بهره مواجه اند را به فروش برسانیم.

با آرزوی موفقیت برای تمامی معامله گران در بازار فارکس.
نوشته شده توسط بخش آموزش فارکس FxErvin

آربیتاژ نرخ بهره (Arbitrage) چیست؟

به صورت کلی، آربیتراژ (Arbitrage) به یک استراتژی سرمایه‌ گذاری اشاره دارد که از ناکارآمدی بازار برای معامله تقریباً بدون ریسک استفاده می‌کند. نرخ بهره بر بازار اوراق قرضه و به میزان کمتری بر بازار سهام تأثیر دارد. البته نرخ بهره خارجی می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی بر اوراق قرضه خارجی یا سایر دارایی‌ها نیز داشته باشد. معمولا تشخیص اینکه می‌توان از تفاوت در نرخ بهره بین کشورها سود برد یا خیر عمل مشکلی است.

نرخ بهره بین کشورها بر اساس چرخه اقتصادی کنونی آنها متفاوت است؛ که همین موضوع فرصتی برای سرمایه گذاران ایجاد می‌کند. یک سرمایه گذار می‌تواند از طریق خرید ارز با ارز داخلی از مابه التفاوت نرخ بهره دو کشور سود ببرد.

همانطور که گفته شد، آربیتاژ استراتژی برای معامله تقریبا بدون ریسک است. این استراتژی آربیتراژ، با توانایی‌های معاملاتی معامله‌گران، اکنون بسیار رایج است.

خلاصه مقاله

 • آربیتراژ نرخ بهره برای سرمایه گذاری بر روی تفاوت بین ارزها، بسته به سلامت اقتصادی یک کشور، استفاده می‌شود.
 • رایج ترین نوع آربیتراژ، نرخ بهره تحت پوشش است. این نوع آربیتاژ زمانی رخ می‌دهد که ریسک نرخ ارز با قرارداد فوروارد پوشش داده شود.
 • معاملات انتقالی یا کری ترید (carry trade) شکلی است که شامل قرض گرفتن سرمایه از کشوری با نرخ بهره پایین و وام دادن آن در کشوری با نرخ بهره بالا است.
 • آربیتراژ نرخ بهره می‌تواند با ریسک همراه باشد؛ بازارهای فارکس به دلیل نبود مقررات منسجم و توافقات مالیاتی مملو از ریسک هستند.

آربیتراژ بهره تحت پوشش

متداول ترین نوع آربیتراژ نرخ بهره، آربیتراژ نرخ بهره تحت پوشش (covered interest rate arbitrage) نامیده می‌شود. این نوع آربیتاژ زمانی رخ می‌دهد که ریسک نرخ ارز با یک قرارداد فوروارد پوشش داده شود. از آنجایی که یک حرکت شدید در بازار ارز خارجی (فارکس) می‌تواند هرگونه سود حاصل از تفاوت نرخ ارز را از بین ببرد، سرمایه گذاران با یک نرخ ارز تعیین شده در آینده موافقت می‌کنند تا این ریسک را از بین ببرند.

به عنوان مثال، فرض کنید که نرخ سود سپرده دلار آمریکا 1 درصد است، در حالی که همین نرخ در استرالیا نزدیک به 3.5 درصد بوده و تاثیر نرخ بهره در بازار فارکس نرخ مبادله جفت ارز USD/AUD نیز 1.5000 است. یک سرمایه گذاری 100,000 دلاری در آمریکا با 1 درصد سود سپرده در یک سال منجر به ارزش آتی 101,000 دلار می‌شود. با این حال، مبادله USD با AUD و سرمایه گذاری در استرالیا منجر به ارزش آتی 103,500 دلار خواهد شد.

با استفاده از قراردادهای فوروارد، سرمایه گذاران می‌توانند با قفل کردن نرخ ارز آتی، ریسک نرخ ارز را پوشش دهند.

معاملات انتقالی و انواع دیگر آربیتاژ

معاملات انتقالی یا کری ترید شکلی از آربیتراژ نرخ بهره است که شامل قرض گرفتن سرمایه از کشوری با نرخ بهره پایین و وام دادن آن در کشوری با نرخ بهره بالا است. این معاملات می‌توانند ماهیتاً پوششی یا غیرپوششی داشته باشند؛ در نتیجه، این معاملات به‌ویژه در کشورهایی مانند ژاپن، به‌خاطر حرکت‌های ارزی قابل توجه در یک جهت یا در جهت دیگر مورد سرزنش قرار گرفته‌اند.

در گذشته، ین ژاپن به دلیل پایین بودن نرخ بهره در این کشور به طور گسترده برای این اهداف استفاده می‌شد. در واقع، تا پایان سال 2007، تخمین زده می‌شد که حدود 1 تریلیون دلار در معاملات انتقالی ین سرمایه گذاری شده است.

کلید معاملات انتقالی، یافتن فرصتی است که در آن نوسانات نرخ بهره بیشتر از نوسانات نرخ ارز باشد تا ریسک ضرر را کاهش داده و “انتقال” ایجاد کند. البته لازم به ذکر است که با بلوغ فزاینده سیاست‌های پولی، این فرصت‌ها در سال‌های اخیر بسیار اندک است؛ اما این به این معنا نیست که هیچ فرصتی وجود نداشته است.

ریسک نرخ بهره آربیتاژ

علیرغم منطق بی عیب و نقص، آربیتراژ نرخ بهره بدون ریسک نیست. بازار فارکس به دلیل فقدان مقررات منسجم و توافقات مالیاتی مملو از ریسک هستند. در واقع، برخی از اقتصاددانان معتقدند که آربیتراژ نرخ بهره تحت پوشش دیگر یک معامله سودآور نیست؛ مگر اینکه هزینه‌های مبادله را بتوان به نرخ‌های کمتر از بازار کاهش داد.

برخی از خطرات احتمالی دیگر عبارتند از:

 • رفتار مالیاتی متفاوت
 • کنترل ارز خارجی
 • انعطاف پذیر نبودن عرضه یا تقاضا (قابل تغییر نیست)
 • هزینه‌های تراکنش‌ها
 • لغزش در حین اجرا (تغییر نرخ در تاثیر نرخ بهره در بازار فارکس لحظه معامله)

شایان ذکر است که بخش عمده آربیتراژ نرخ بهره توسط سرمایه گذاران نهادی بزرگی انجام می‌شود که از سرمایه خوبی برخوردار هستند و می‌توانند از فرصت‌های کوچک با استفاده از اهرم (leverage) زیاد سود ببرند. این سرمایه گذاران بزرگ همچنین منابع زیادی برای تجزیه و تحلیل فرصت‌ها، شناسایی ریسک‌های بالقوه و خروج سریع از معاملاتی که در برخلاف میل آنها حرکت می‌کند در اختیار دارند.

اگر قصد استفاده از معاملات انتقالی را دارید، باید از این خطرات مهم آگاه باشید و مطمئن شوید که قبل از شروع این معامله اطلاعات لازم را در اختیار دارید. بازارهای ارز می‌توانند بسیار پرنوسان و پرخطر باشند، به‌ ویژه زمانی که از مقادیر بالایی از مارجین و لوریج استفاده می‌شود.

به طور کلی بهتر است در هنگام انجام معاملات از مارجین کمتری استفاده کرده و تمرکز خود را بیشتر بر روی فرصت‌های کوتاه مدتی باشد که قبلا درباره آنها تحقیق کرده‌اید

سیاست پولی چیست و چرا انقدر بر نوسانات بازار فارکس تاثیر گذار است؟

سیاست پولی چیست

گزارش سیاست های پولی کشورها همیشه جزو پر اهمیت ترین اخبار اقتصادی تاثیر گذار بر بازار های مالی از جمله بازار فارکس بوده و هستند. اما این سیاست های پولی چیست و چرا انقدر بر نوسانات بازار فارکس تاثیر گذار است؟

سیاست پولی چیست؟

سیاست پولی به اقدامات بانک مرکزی یک کشور برای تاثیر گذاری بر دسترسی به پول، ارزش پول و همچنین تاثیرگذاری بر اعتباربخشی ها جهت ارتقا و ایجاد اقتصادی سالم گفته می‌شود.

سیاست‌های پولی را می توان به طور کلی به دو دسته انبساطی یا انقباضی تقسیم کرد.

سیاست پولی شامل مدیریت عرضه پول و نرخ بهره است که برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی مانند کنترل تورم، میزان مصرف، رشد و نقدینگی اعمال می‌شود.

دستیابی به این اهداف از طریق اقداماتی مانند اصلاح نرخ بهره، خرید یا فروش اوراق قرضه دولتی، تنظیم نرخ ارز خارجی و تغییر میزان ذخایر بانکی صورت می گیرد.

ابزارهای سیاست پولی عملیات بازار باز، وام‌ دهی مستقیم به بانک‌ها، نقدینگی لازم بانکها ، برنامه وامهای اضطرای و مدیریت انتظارات بازار (مربوط به اعتبار بانک مرکزی) را شامل میشود.

مقامات پولی معمولاً برای افزایش پایداری در تولید ناخالص داخلی (GDP)، حفظ نرخ بیکاری در سطوح پایین و نگه داشتن نرخ ارز و تورم در محدوده قابل پیش بینی، از دستورکار سیاست گذاری استفاده می‌کنند.

سیاست پولی را می‌توان ترکیب یا جایگزینی برای سیاست مالی دانست که از مالیات، استقراض دولت و هزینه برای مدیریت اقتصاد استفاده می‌کند.

در ایالات متحده، فدرال رزرو سیاست پولی را تعیین می‌کند.

فدرال رزرو در تلاش است تا عرضه پول نه خیلی سریع رشد کند که باعث تورم بیش از حد شود و نه خیلی کند که مانع رشد اقتصادی شود.

در حالت ایده آل، تورم سالانه حدود ٢ درصد است که قیمت‌ها را ثابت نگه می‌دارد. همچنین فدرال رزرو سعی دارد بیکاری را زیر ۵ درصد نگه دارد.

ابزارهای اصلی برای کنترل عرضه پول عبارتند از نرخ تنزیل، ذخایر قانونی بانکی و عملیات بازار باز.

در حال حاضر تقریباً همه سیاست‌های پولی از طریق عملیات بازار باز انجام می‌شود که شامل خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار ثانویه است.

بانک‌های مرکزی می‌توانند از طریق عملیات بازار آزاد (که عرضه پول را گسترش یا کاهش می‌دهد) به طور موثر نرخ بهره کوتاه مدت را که به عنوان ابزار اصلی سیاست‌های پولی مدرن در نظر گرفته شده تعیین کنند.

پس از بحران مالی بزرگ، فدرال رزرو همچنین از طریق سیاستهای تسهیل کمّی، با خرید اوراق قرضه (مانند اوراق قرضه تضمینی) بر نرخ بهره بلندمدت تأثیر گذاشته است.

نوسانات بازار فارکس

اهداف بانک‌های مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی چیست؟

به طور معمول بانکهای مرکزی اهداف زیادی را از اجرای سیاست‌های پولی دنبال می‌کنند:

 • می‌خواهند رشد اقتصادی را به طور پایدار در بالاترین سطح نگه دارند.
 • امیدوارند که بیکاری را به حداقل برسانند.
 • · قصد دارند تورم را در سطوح پائین حفظ کنند.
 • به دنبال آن هستند که نرخ بهره را در حد معقولی نگه دارند (تا پایه سرمایه گذاری سست نشود)
 • هدف آنها ثبات نرخ تبادل ارز است.

اگرچه در حالت ایده آل، بانکهای مرکزی مایل به دستیابی به همه این اهداف هستند، اما اکنون اکثریت بر این باورند که هدف اصلی سیاست پولی باید تثبیت قیمت باشد.

یکی از راهکارها برای تثبیت قیمت، هدف گذاری تورمی است. این کار مستلزم آن است که بانک‌های مرکزی با بالاتر رفتن نرخ تورم از سطح هدف خود مثلا ( ۲ درصد )، نرخ بهره را افزایش دهند و وقتی تورم از سطح هدف به طور مثلا دو درصدی خود کمتر می‌شود نرخ بهره را کاهش دهند.

ثبات مالی

در سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی در نقش خود در تقویت ثبات مالی تجدید نظر کرده‌اند.

آیا ثبات مالی باید یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی در کنار تثبیت قیمت و رشد اقتصادی پایدار باشد؟

ثبات مالی به عنوان «شرایطی تعریف می شود که در آن سیستم مالی قادر است در برابر شوک‌ها اقتصادی مقاومت کند.»

بی ثباتی مالی وضعیتی است که با این سه معیار اساسی مشخص می‌شود:

 1. زمانی که به نظر می‌رسد برخی مجموعه‌های مهم قیمت دارایی‌های مالی به شدت از اصول بنیادی فاصله گرفته باشند.
 2. وقتی عملکرد بازار و اعتبار قابل استفاده، در داخل کشور یا حتی در سطح بین ‌الملل، به طور قابل توجهی مختل شود و نتایج مخربی را به همراه داشته باشد.
 3. مخارج کل از توانایی تولید در اقتصاد بیشتر یا کمتر باشد.

فدرال رزرو بخش نظارت بر ثبات مالی را ایجاد کرده تا مواردی که ثبات مالی را تهدید می‌کنند شناسایی و تحلیل کند. این بخش با نظارت بر بازارهای مالی، موسسات و ساختارها، سیاست‌های جایگزین‌ را برای مقابله با تهدیدها ارزیابی کرده و توصیه میکند.

تاثیر نرخ بهره در بازار فارکس

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل دلار

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

اخبار روز 26/07/2021

اخبار روز 26/07/2021

نرخ تبدیل بین دو ارز، با تعامل چندین متغیر تعیین می شود. برخی از متغیرها، نسبت به بقیه، تاثیر بیشتری در تعیین نرخ ارز دارند. یکی از این متغیرها، نرخ بهره است.

به طور کلی، تغییرات در نرخ بهره، نوسانات زیادی در ارزش تمام ارزها ایجاد می کند. در واقع همه بحران ‌های عمده ارزی، همواره با تغییر عمده در نرخ ‌های بهره همراه بوده ‌اند. همچنین، برخی ارزها مانند جفت یورو/دلار وجود دارند که همیشه به تغییرات نرخ بهره حساس هستند. در این مقاله متوجه خواهیم شد که چرا تغییرات نرخ بهره تا این حد بر بازار فارکس تاثیر می گذارد.

سرمایه گذاران، بالاترین بازده را دنبال می کنند

ورود سرمایه به داخل و خارج از هر کشوری، تاثیر زیادی بر نرخ تبدیل یک ارز خاص دارد. از زمانی که جهانی شدن اتفاق افتاده است، اگر مبانی اقتصادی هر کشوری به اندازه کافی خوب باشد، سرمایه خارجی بی ‌وقفه به تاثیر نرخ بهره در بازار فارکس تاثیر نرخ بهره در بازار فارکس آن کشور سرازیر می‌ شود، حتی اگر سیاست ‌ها کمی محدودکننده باشند. ورود سرمایه رو به رشد به چین و هند را می توان به عنوان نمونه در نظر گرفت. همچنین، سرمایه‌ گذاران ترجیح می‌ دهند بازده حاصل از آن سرمایه را در همان کشور مجددا سرمایه ‌گذاری کنند تا بیشتر از خروج ارز جلوگیری کرده و در نتیجه، ارزش ارز را تقویت کنند.

نرخ بهره ای که توسط بانک مرکزی یک کشور اتخاذ می شود، تاثیر زیادی بر میزان سرمایه ای که به کشور سرازیر می شود دارد. از آنجایی که سرمایه خارجی، قبل از سرمایه گذاری باید به ارز محلی مبادله شود، جریان عظیم ورودی، تقاضای زیادی برای پول داخلی ایجاد می کند و در نهایت، قیمت آن را افزایش می دهد.

کسب و کارها می خواهند کمترین هزینه را بپردازند

جنبه دیگر داشتن نرخ های بهره بالا، این واقعیت است که وام گرفتن با آن نرخ و ادامه عملیات سودآوری، برای کسب و کارها مشکل است. نرخی که بانک مرکزی تعیین می کند، به نرخ پایه اقتصاد تبدیل می شود.

بنابراین، همه مشاغل و افراد باید نرخی بالاتر از نرخ پایه بپردازند. اگر نرخ بازده تولید شده توسط کسب و کار به اندازه کافی بالا باشد که هزینه های افزایش بهره را پوشش دهد و همچنان سود ایجاد کند، کسب و کارها به وام گرفتن ادامه خواهند داد. اگر اینطور نباشد، وجوه سرمایه گذار موجود در بانک ها، هیچ خریداری نخواهند داشت و بنابراین، نرخ بهره باید کاهش یابد. این امر، منجر به خروج سرمایه خواهد شد زیرا سرمایه گذاران، به دنبال راه های بهتری برای پس انداز وجوه خود هستند. افزایش عرضه ارز محلی بدون تقاضای مشابه، باعث کاهش بیشتر نرخ فارکس خواهد شد.

بنابراین، افزایش نرخ بهره پس از رسیدن به یک سطح معین، نتیجه معکوس خواهد داشت.

همبستگی مستقیم بین نرخ بهره و فارکس

از نکات فوق، مشخص است که بین نرخ بهره رایج در یک اقتصاد معین و همچنین ارزش پولی آن اقتصاد، همبستگی مستقیم وجود دارد. بنابراین، اگر دولت چین نرخ بهره را افزایش دهد، احتمالا ارزش یوان افزایش خواهد یافت. این به این تاثیر نرخ بهره در بازار فارکس دلیل است که سرمایه گذاران از سراسر جهان عجله خواهند کرد تا وجوه خود را در بانک های چینی پس انداز کنند که تقاضای زیادی برای یوان در این فرآیند ایجاد می کند.

با این حال، نرخ های بهره بالا، ارزش ارز را تنها تا یک نقطه خاص افزایش می دهد. فراتر از این نقطه، کسب و کارها، رشد سرمایه با چنین هزینه های بالایی را غیر عملی می دانند.

چالش واقعی، برآورد نقطه ای است که در آن، نرخ های بهره بالا، دیگر سرمایه گذاران خارجی را جذب نمی کنند و شروع به دلسرد کردن مشاغل محلی می کنند.

نرخ های واقعی و اسمی

در موارد فوق، به بحث در باره نرخ بهره اسمی پرداختیم. اما در واقع، این نرخ بهره واقعی است که بازارها را به حرکت در می آورد و باعث نوسانات نرخ ارز می شود؛ نه نرخ اسمی. فرض کنید یک کشور، نرخ بهره خود را به 10% افزایش داده است. در حالی که تورم 9 درصدی در کشور وجود دارد. در این صورت، نرخ بهره واقعی، تنها 1% خواهد بود و این کشور، با وجود اینکه نرخ بهره بالایی دارد، افزایش ارزش پول خود را تجربه نخواهد کرد.

نرخ بهره واقعی، منتشر نمی شود و اعداد دقیقی نیز در دسترس نیست. سرمایه گذاران باید نرخ بهره واقعی را تخمین بزنند. هرچند، بازار کار بسیار خوبی در این زمینه انجام می دهد. سابقه تجربی کاملا واضح است. کشورهایی که در گذشته نرخ بهره واقعی بالایی داشته اند، سرمایه گذاری های بالایی را جذب کرده اند و به همین دلیل، شاهد افزایش ارزش پول خود بوده اند.

با این حال، محیطی با نرخ بهره بالا را نمی توان به طور مصنوعی ایجاد کرد، مگر اینکه وام گیرندگان کافی در اقتصاد وجود داشته باشند که بتوانند این پول وام گرفته شده را با هزینه های بالا، برای اهداف پربار به کار گیرند و حتی بازدهی بالاتری ایجاد کنند!

انتظارات آینده، نه فقط نرخ فعلی

نکته دیگری که باید در نظر داشت، این واقعیت است که بازارها هنگام تعیین قیمت، احتمالات آینده را نیز در نظر می گیرند. بنابراین، نرخ های رایج ارز در بازار فارکس، نه تنها منعکس کننده نرخ بهره ای است که در هر لحظه در کشور وجود دارد، بلکه نشان دهنده امکان تغییر نرخ بهره در آینده است.

به عنوان مثال، اگر احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک فدرال رزرو در آینده وجود داشته باشد، به احتمال زیاد، ارزش پولی این احتمال، از قبل به دلار قیمت گذاری شده است.

تعامل بین نرخ بهره و نرخ ارز، پیچیده است و می تواند به چندین پیامد منجر شود. با این وجود، نسخه ساده شده، بر یک همبستگی مستقیم تا رسیدن به سقف دلالت دارد و افزایش فراتر از آن نقطه اوج، تاثیر منفی ایجاد می ‌کند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

تاثیر نرخ بهره بر بازار سهام چگونه است؟

در این مطلب قصد داریم تا چگونگی تاثیر نرخ بهره بر بازار سهام را بررسی کنیم.

جامعه های سرمایه گذاری و رسانه های مالی وسواس بیشتری روی نرخ بهره دارند. نرخ بهره همان هزینه ای است که شخص برای استفاده از پول شخص دیگری می پردازد. وقتی کمیته فدرال یا همان بانک مرکزی آمریکا میزان نرخ صندوق های فدرال را تعیین می کند (نرخی که بانک ها از بانک مرکزی وام می گیرند یا به یکدیگر وام می دهند) تاثیر مهمی در کل اقتصاد ایالات متحده دارد. این موضوع همچنین شامل بازار سهام ایالات متحده هم می شود. گرچه معمولا حداقل 12 ماه طول می کشد تا هر گونه افزایش یا کاهش نرخ بهره به شکل گسترده در اقتصاد کشور احساس شود، اما پاسخ بازار به هر تغییر اغلب خیلی سریع است. ما در این مقاله قصد داریم در مورد نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی صحبت کنیم.

تاثیر نرخ بهره بر بازار

پیشگویی های کلیدی در مورد نرخ بهره و تاثیر ان در بازار جهانی

 • هنگامی که بانک فدرال (بانک مرکزی امریکا) نرخ تخفیف را افزایش می دهد، در اقتصاد تاثیر منفی دارد و به طور غیر مستقیم بر بورس تاثیر می گذارد
 • سرمایه گذاران باید در نظر داشته باشند که واکنش بورس به نرخ بهره عموماً فوری است، در حالی که اقتصاد حدود 12 ماه طول می کشد تا اثر گسترده ای را ببیند.
 • گرفتن وام با نرخ های بالاتر، گران تر می شود و این بر درآمد و قیمت سهام تأثیر منفی می گذارد.
 • بخش بانکی تاثیر نرخ بهره در بازار فارکس از نرخ بهره بالاتر بهره مند می شود زیرا می تواند با شارژ بیشتر محصولات اعتباری، سود را افزایش دهد.

درک رابطه بین نرخ بهره و بورس اوراق بهادار می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا درک کنند که چگونه تغییرات ممکن است روی سرمایه گذاری آنها تأثیر بگذارد و چگونه تصمیمات مالی بهتری بگیرند. همچنین رابطه میان نرخ بهره و تاثیر ان در بازار جهانی را نیز بهتر درک می کنند.

نرخ بهره که سهام را تحت تأثیر قرار می دهد

نرخ بهره که بازارها را به حرکت در می آورد نرخ صندوق های فدرال است. همچنین به عنوان نرخ تخفیف شناخته می شود، این نرخی است که موسسات سپرده گذاری برای وام گرفتن پول از بانک های فدرال رزرو هزینه می کنند.

نرخ صندوق های فدرال توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای تلاش برای كنترل تورم استفاده می شود. با افزایش نرخ صندوق های فدرال، فدرال رزرو اساساً تلاش می کند تا عرضه پول موجود برای خرید یا انجام سایر کارها را کاهش دهد، در نتیجه پول بیشتری برای بدست آوردن درآمد دارد. در مقابل، هنگامی که نرخ صندوق های فدرال را کاهش می دهد، باعث افزایش عرضه پول و تشویق هزینه ها با ارزان تر شدن وام می شود. بانک های مرکزی سایر کشورها نیز به همین دلیل همین کار را انجام می دهند.

در زیر یک نمودار از صندوق بانک مرکزی امریکا وجود دارد که نوسانات نرخ صندوق های فدرال طی 20 سال گذشته را نشان می دهد:

نوسانات نرخ صندوق های فدرال

چرا تا این حد کاهش و افزایش نرخ بهره بانک مرکزی بر بازار های جهانی تاثیر می گذارد ؟ زیرا نرخ بهره اولیه تا حد زیادی مبتنی بر نرخ صندوق های بانک مرکزی است.

چه اتفاقی می افتد که نرخ بهره افزایش می یابد؟

برای درک بهتر نرخ بهره و تاثیر آن در بازار های جهانی باید در مورد عواملی که باعث افزایش یا کاهش نرخ بهره می شود نیز اطلاعاتی داشته باشیم. هنگامی که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش می دهد، مستقیم بر بازار سهام تاثیر نمی گذارد. تنها تاثیر مستقیم آن این است که وام گرفتن از بانک فدرال برای بقیه بانک ها گرانتر است. اما همان طور که در بالا نیز ذکر شد افزایش نرخ بهره تاثیر غیر مستقیمی بر بازار سهام دارد.

از آنجا که هزینه وام گرفتن از بانک مرکزی افزایش می یابد، موسسات مالی معمولا نرخ بیشتری برای وام دادن از مردم می گیرند. با این کار افرادی که می خواهد وام بگیرند باید بهره بیشتری به بانک بپردازند و این یعنی ارزش پول آن ها کاهش پیدا می کند. علاوه بر این قبض هایی که مردم پرداخت می کنند نیز گران تر می شود و خانواده ها با درآمدی که تغییری نکرده است باید هزینه بیشتری برای زندگی بپردازند . این نیز یکی از تاثیرات نرخ بهره در بازار جهانی است.

تاثیر نرخ بهره بر مشاغل

اما در رابطه با نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی، مشاغل نیز به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می گیرند. زیرا برای اجرا و گسترش فعالیت های خود باید از بانک ها وام بگیرند. هنگامی که بانک ها برگشت وام را گرانتر می کنند، شرکت ها برای ادامه فعالیت های خود مجبور به وام گرفتن هستند و باید پول بیشتری برای برگرداندن وام خود بپردازند. این کار سود کسب و کار ها را کم می کند و رشد این شرکت ها را نیز کند تر می کند. این کار همچنین ممکن است باعث کاهش درآمد شود که تاثیر منفی بر تاثیر نرخ بهره در بازار فارکس قیمت سهام آن ها دارد.

نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی سهام

اگر یک شرکت رشد اقتصادی خود را کاهش دهد یا سود کمتری به دلیل بدهی بالاتر و درآمد کمتر، داشته باشد، میزان تخمینی جریان نقدی آینده کاهش می یابد. با این حال برابر بودن میزان درآمد و بدهی باز هم قیمت سهام شرکت را پایین می آورد.

افزایش شدید نرخ بهره ممکن است به مشاغل آسیب برساند و منجر به افزایش هزینه های جبران آسیب می شود . اما افزایش تدریجی ممکن است به روند مثبت در اقتصاد کلی بازار اشاره داشته باشد. با این حال برخی از بخش ها از افزایش نرخ بهره، سود می برند. یکی از بخش هایی که بیشترین سود را از افزایش نرخ بهره می برد، صنایع مالی هستند. بانک ها، کارگزاری ها، شرکت های رهنی و شرکت های بیمه معمولا با افزایش نرخ بهره، سود بیشتری کسب می کنند.

از موارد دیگر در نرخ بهره و تاثیر آن بر بازار جهانی سهام می توان به فرصت های سرمایه گذاری اشاره کرد. تغییر در نرخ بهره می تواند فرصت هایی را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. برای این که بتوانید از این تغییر نرخ بهره، سود ببرید و از سرمایه خود محافظت کنید، از طریق یک کارگزاری، یک حساب سرمایه گذاری برای خود ایجاد کنید.

تاثیر نرخ بهره بر بازار

نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی اوراق قرضه

نرخ بهره همچنین بر قیمت اوراق قرضه و بازده و همچنین اسکناس ها نیز تاثیر می گذارد. بین قیمت اوراق قرضه و نرخ بهره رابطه معکوس وجود دارد. به این معنی که با افزایش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه دچار افت می شود و بالعکس . هرچه سررسید اوراق قرضه طولانی تر باشد، در رابطه با نرخ بهره نوسان بیشتری خواهد داشت.

هنگامی که بانک فدرال نرخ صندوق های فدرال را افزایش می دهد، اوراق بهادار دولتی که اخیراً پیشنهاد شده است مانند قبض های خزانه داری و اوراق بهادار، به عنوان امن ترین سرمایه گذاری تلقی می شوند و معمولاً افزایش متفاوتی در نرخ بهره را تجربه می کنند. به عبارت دیگر، نرخ بازده بدون ریسک بالا می رود تاثیر نرخ بهره در بازار فارکس و این سرمایه گذاری ها مطلوب تر می شوند. با افزایش نرخ ریسک، کل بازده مورد نیاز برای سرمایه گذاری در سهام نیز افزایش می یابد. بنابراین، اگر حق بیمه، ریسک موردنیاز کاهش یابد در حالی که بازده احتمالی یکسان باقی بماند یا پایین بیاید، ممکن است سرمایه گذاران احساس کنند سهام بیش از حد ریسک پذیر بوده و پول خود را در جای دیگری سرمایه گذاری کنند. این نیز از دیگر موضوعات مربوط به نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی است.

فروش اوراق قرضه

یکی از راه های جمع آوری پول دولت ها و مشاغل، از طریق فروش اوراق قرضه است. با بالا رفتن نرخ بهره، هزینه استقراض گران تر می شود. این بدان معنی است که تقاضا برای اوراق قرضه با بازده پایین کاهش می یابد و باعث افت قیمت آنها می شود. با کاهش نرخ بهره، وام گرفتن آسان تر می شود و باعث می شود بسیاری از شرکت ها اوراق قرضه جدیدی را برای تأمین مالی سرمایه گذاری های جدید صادر کنند. این امر باعث افزایش تقاضا برای اوراق با بازده بالاتر می شود و قیمت اوراق بیشتر می شود.

برای سرمایه گذاران درآمد محور، کاهش نرخ صندوق های فدرال به معنای کاهش فرصت برای کسب درآمد از بهره است . کاهش نرخ بهره، سرمایه گذاران را وادار می کند تا پول را از بازار اوراق بهادار به بازار سهام منتقل کنند که پس از آن با هجوم سرمایه جدید شروع به افزایش می کند.

بیشتر بخوانبد: اوراق قرضه چیست؟

چه اتفاقی می افتد که نرخ بهره کاهش می یابد؟

با رکود اقتصادی، بانک مرکزی آمریکا برای تحریک فعالیت های مالی نرخ صندوق های فدرال را کاهش می دهد. کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی فدرال تأثیر مخالف با افزایش نرخ را دارد. سرمایه گذاران و اقتصاددانان، نرخ بهره پایین تر را نیز به عنوان کاتالیزور رشد می دانند. فایده ای که این کار برای وام شخصی و شرکت ها، که به نوبه خود منجر به سود بیشتر و اقتصاد قوی می شود، دارند این است که مصرف کنندگان هزینه بیشتری را خرج می کنند، کاهش نرخ بهره بانک ها باعث می شود که مردم احساس کنند که بالاخره توانایی خرید خانه جدید را دارند یا می توانند فرزندان خود را به یک مدرسه خصوصی بفرستند .

همچنین مشاغل از توانایی تأمین مالی عملیات، تملک و توسعه با نرخ ارزانتر برخوردار خواهند شد و از این طریق پتانسیل درآمد آینده خود را افزایش می دهند که به نوبه خود منجر به افزایش قیمت سهام می شود.

برندگان ویژه نرخ پایین صندوق های فدرال، بخش های پرداخت سود سهام از جمله خدمات و اعتبار سرمایه گذاری املاک و مستغلات هستند. علاوه بر این، شرکت های بزرگ با جریان نقدی پایدار و ترازنامه قوی از بودجه ارزان تر بدهی بهره مند می شوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا